Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Fallstudier inom Nye Kollektive Transportløsninger

Kollektivtrafiklösningar i ytterområden kommer att förändras under de kommande åren och delas upp i förarlösa tekniker samt MaaS (Mobility as a Service) -plattformar. Genom valda användningsfall, kommer projektet få praktisk erfarenhet av att lösa utmaningar som existerar i samband med att förbinda Öresundsregionens ytterområden i väster med dess ytterområden i öster. En fallstudie hanteras av Malmö Universitet och simulerar hur dynamisk ruttplanering kan införas och användas i praktiken. Det andra användningsfallet är sambandet med poolbilar för kollektivtrafik på Lolland.

Mere information

Programleder för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: