Som led i at få en mere grøn profil, er Frede Andersen & Søn ved at blive certificeret som Grøn Transportvirksomhed. De har derfor sat en målsætning om at reducere virksomhedens CO2-udledning. Derfor var Carbon 20-projektet en rigtig god måde at søsætte certificeringsprojektet på.

Frede Andersen & Søn har besluttet at fokusere indsatsen på adfærdsændringer, og virksomheden arbejder aktivt med at uddanne og informere chaufførerne om energieffektiv køreteknik, herunder kan nævnes:

  • Kurser i energieffektiv køreteknik til alle chauffører
  • Opfølgning bl.a. ved synliggørelse af data, der viser den enkelte bils brændstofforbrug pr. km og et bonussystem, hvor man belønner medarbejderen ved forbedring.
  • Løbende opdatering af chaufførerne om virksomhedens tiltag og fremskridt inden for en grønnere transport.

Frede Andersen & Søn har ydermere indført en politik for reduceret tomgang og arbejder på, at bilerne får monteret tomgangsstop. Dog har de allerede erfaret, at det primært handler om et øget fokus på problemstillingen og en holdningsændring blandt medarbejdere.

De seneste år har Frede Andersen & Søn investeret i flådestyring, hvor der arbejdes på at indføre forskellige værktøjer til at hjælpe chaufførerne med at køre mere miljøvenligt samt ændre adfærd.

  

  Frede Andersen har igangsat et pilotprojekt med ”driver coaching”, som kører frem til maj 2013, hvorefter det vil blive evalueret med henblik på mulighed for udbredelse i virksomheden. I samarbejde med en lastvognsforhandler er projektets formål at få et overblik chaufførernes kørsel.   

Administrerende direktør Peter Andersen udtaler: ”Det gav noget af et udslag, da vi fik den ugentlige oversigt på mail. Den daglige chauffør på lastbilen havde 3 fridage, hvor der kom en afløser på. Lastbilen kørte samme kørsel og rute, men på trods af dette, så var der en øgning af brændstofforbruget fra 2 km/pr. liter til 1,8 km/pr. liter. Det vil sige, at på de 3 dage brugte lastbilen 83 liter dieselolie mere, når det ikke var den faste chauffør, som kørte med lastbilen”.

Frede Andersen & Søn er grundlagt i 1903 og ejes i dag af 4. generation. Frede Andersen & Søn leverer totalløsninger inden for byggebranchen, alt lige fra jordanalyser, rådgivning, maskinudlejning, entreprenørkørsel, maskintransport, krankørsel, containerkørsel, grusgrave og meget mere. Frede Andersen & Søn kører overalt på Sjælland og Sydsverige og har maskintransport i hele Europa.