Energirenovering i fredet bygning: Bernstorff Slot kan spare 38 tons CO2

by | okt 5, 2018

I Bæredygtig Bundlinje har Bernstorff Slot fundet frem til, hvordan de kan spare cirka 38 tons CO2 ved at se nærmere på blandt andet deres varmeforbrug og udskiftning af deres termostater.

“Vi gik direkte i gang med at udskifte termostater efter energitjekket, vi fik gennem Bæredygtig Bundlinje projektet. I stedet for at vores kunder selv skal skrue op og ned for varmen, får vi ny automatisk styring på og det skaber både økonomiske besparelser, men også et langt bedre indeklima for både gæster og personale”, fortæller Camilla Frederiksen, Hotelchef, Bernstorff Slot.

Ved at optimere slottes klimaskærm, varmeanlæg og ventilation kan de opnå en samlet årlig besparelse på 100.900 kroner. For eksempel ved at kigge på blandt andet isolering af loft, udskiftning af seks gasfyr, montering af elektroniske termostater og regulering af varmefordelings­anlægget.

Grøn dialog mellem lejer og udlejer

Bernstorff Slot er en fredet bygninger, der ejes af Slots– og Ejendomsstyrelsen. Bygningerne er forpagtet af slottet. De står derfor selv med alle forbedringer og eventuelle udskiftninger, ofte i samarbejde med Slots– og Ejendomsstyrelsen.

I Bæredygtig Bundlinje har slottet arbejdet med, hvordan de bedst og nemmest kan gennemføre miljø- og energitiltag i fredede bygninger uden at påvirke bygningernes udtryk. De konkrete resultater, som slottet har fået ud af Bæredygtig Bundlinje kan Camilla Frederiksen bruge i dialogen med udlejer om fremtidige forbedringer af blandt andet energiforbruget.