af | dec 12, 2016

NEXT Albertslund Gymnasium har store - og grønne - ambitioner om at knytte elevernes dagligdag tæt sammen med det arbejdsmarked, som de arbejder hen imod. Eleverne skal ud i felten og være tæt på projekter og virkelige problemstillinger. Derfor har de valgt at blive partnere i Gate 21.

”Vi er super glade for at blive partnere i Gate 21 og spændte på de muligheder, det vil give vores elever. Vi har en klar vision om at være en skole, der udmærker sig ved at være en aktiv del af samfundet. Og det håber vi, at partnerskabet med Gate 21 kan være med til at styrke.” siger Knud-Erik Hansen, vicerektor på Albertslund Gymnasium”.

Gate 21 samler byer, virksomheder og vidensinstitutioner – og nu også en ungdomsuddannelse – om at finde og teste morgendagens grønne løsninger. Og med den nye partner sættes der fokus på endnu et udviklingsområde inden for den grønne omstilling.

”Vi oplever en stor opmærksomhed mod den grønne omstilling, både i Danmark og internationalt. De kommende år vil der blive tilført investeringer i milliardklassen i arbejdet mod at skabe en bæredygtig fremtid. Det ses for eksempel ved omstillingen af vores energisystem,” siger direktør i Gate 21, Poul Erik Lauridsen og afslutter:

”Det betyder grønne jobs til de kommende generationer og derfor er det afgørende, at vi har den kvalificerede arbejdskraft, der kan løfte opgaven. Vi håber, at vi i kraft af partnerskabet med NEXT kan inspirere unge mennesker til at videreuddanne sig inden for innovation, teknologi-, og samfundsområdet, fordi vi får brug for disse kompetencer for at skabe grøn omstilling og vækst i Danmark”.

Samarbejdet er godt i gang

Samarbejdet mellem NEXT og Gate 21 er allerede kommet godt fra start. Eleverne har senest været igennem et projektforløb om, hvordan Albertslund ser ud om ti år. Gate 21 var med til at forberede oplægget, gav sparring undervejs og feedback til elevernes afslutningsoplæg.

”Vi vil gøre det mere interessant og tilgængeligt for eleverne at engagere sig i det samfund, de er en del af. Disse to ugers projektarbejder er derfor et godt eksempel på vores ambition, og hvordan vi ønsker at den nye htx-afdeling på Albertslund Gymnasium skal kunne favne lokalmiljøet og de mange teknologiske udviklingsprojekter, der er i spil i Albertslund-området,” siger Knud-Erik Hansen.