Anne Marie Larsen fra Københavns Kommune fortalte på Energi Øresunds fællesmøde 31. august om den nye by, der er ved at tage form i Københavns Nordhavn.

Nordhavn er Danmarks største byudviklingsprojekt og ambitionen er at skabe en grøn by med grønne energiløsninger og grøn trafik. Energiforsyningen bliver baseret på vedvarende energi og nye energiformer. Blandt andet er Københavns Kommune ved at undersøge mulighederne for at udnytte den tidligere tørdok fra byggeriet af Øresundstunnelen til varmereservoirAnne Marie Larsen viser et forslag til udbygningen af Nordhavn.


Med tiden kommer der en metrolinje i Nordhavnen og målet er, at der er en metrostation mindre end 5 minutters gang fra alle boliger og kontorer.

Læs mere om Nordhavn på http://www.nordhavnen.dk/ og www.kk.dk/lokalplanforslag


Fjernvarme eller varmepumper


Mathias Vestergaard har i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet en studierapport, der analysere økonomiske og miljømæssige aspekter ved brug af fjernvarme og vand-til-vand varmepumper i Nordhavn.

Hent rapporten her