Kursusdato: 05-03-2013, kl. 17:00 -> kl. 21:00
Kursussted: Ingeniørhuset i København, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Arrangør: IDA-Energi
Medarrangør: Maskin-& Produkt.Grp. Sjælland
Tilmeldingsfrist: 28-02-2013 


 
Fremtidens intelligente energisystemer og smart gridsDanmark skal være uafhængig af fossile brændsler inden for el og varme i 2035. Det bliver en stor udfordring at nå målet på den mest økonomisk fordelagtige måde for samfundet. Det forudsætter, at hele energisystemet samtænkes på en intelligent måde og, at de langsigtede samfundsøkonomiske investeringer fremmes. Energisystemerne skal kunne udnytte lavværdige og fluktuerende vedvarende energikilder og overskudsvarme. Vi kan udveksle el over landegrænserne, og el kan nå ud til alle forbrugerne. I byerne er der muligheder for at udvikle et intelligent samspil mellem el, fjernvarme, fjernkøling med store lagre med varmt og koldt vand.


Naturgassen kan transportere biogas og lagres i sæsonlagre. Bygningernes energiinstallationer og konstruktioner udgør en overset, men vigtig del af det samlede energisystem, da de kan udformes med omtanke, så de bedre er i stand til bedre at udnytte de fluktuerende og lavværdige energikilder til opvarmning og køling.


Hvor langt er vi nået, hvad kan vi gøre i dag og på lidt længere sigt, og hvilke erfaringer har vi fra de første demonstrationsprojekter?


Program
17.00-17.05  Velkomst ved IDA Energi og IDA Sjælland
17.05-17.20  Introduktion og lovgivning ved Anders Dyrelund, IDA Energi
17.20-17.50  El- og gassystemerne ved Anders Bavnhøj Hansen, EnerginetDK
17.50-18.10 Fjernvarmesystemerne ved John Tang, Dansk Fjernvarme
18.10-18.30 Fjernkølesystemerne ved Tarek Kim El Barky, Rambøll
18.30-18.50 Bygningerne og deres installationer ved Jakub Kularik, DTU-Byg
18.50-19.20 Forfriskning
19.20-19.40 Forskning i energisystemer ved Lektor Chresten Træholt, DTU Elektro
19.40-20.00 SRO-anlæg og kommunikation i nye anlæg ved John Ammentorp, Rambøll
20.00-20.20 Case: Bornholm ved Martin Bo Sjøberg, Siemens
20.20-20.40 Case: Kalundborg projektet ved SEAS-NVE
20.40-21.00 Debat og erfaringsudveksling
Sidste del af programmet efter kl 19.00 er et resume af arrangement 995827 den 27. februar


Arrangører:
Anders Dyrelund, IDA Energi, Rambøll, ad@ramboll.dk, 51618766
Keld Olsen, IDA Maskin-& Produkt.Grp. Sjælland, keldolsen2@ofir.dk
Husk! at opgive din mailadresse ved tilmelding, da der bliver udsendt elektronisk evalueringsskema efter mødet.
 
________________________________________
Pris
Pris i DKK
 
Ekstern mødedeltager 300,00
 
Ekstern studerende 50,00
 
Medlem IDA 150,00