Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Vores samfund bliver stadig mere digitaliseret, og det er der stor værdi i, både i forhold til bæredygtighed og effektivitet. Men hvordan får vi mest mulig værdi ud af teknologien?

I rapporten ”Fremtidens transport er digital” beskriver SIRI-kommissionen forskellige scenarier, der er sandsynlige som følge af den øgede brug af kunstig intelligens, Big Data, dataindsamling og tilsvarende teknologiske fremskridt.

SIRI-kommissionen understreger, at det er et politisk valg at bruge teknologien bedst muligt: til at få mobilitet fra dør til dør, mindre trængsel og renere miljø, og samtidig sikre, at vores private data bliver beskyttet.

Fremtidens mobilitet er brugertilpasset

I projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen vil en række partnere arbejde med at benytte de teknologiske muligheder til at understøtte en mere bæredygtig mobilitet i og på tværs af Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland.

Intelligent mobilitet bliver gjort mulig af stadig stigende mængder af data og bedre og billigere informationssystemer, som kan gøre vores transporttilbud mere dynamiske, realtidsbaserede og tilpasset den enkelte bruger. Ligesom vi i dag streamer musik og film gennem abonnement hos forskellige tjenester kan vores transport i fremtiden være baseret på abonnementer. Vi kunne for eksempel have favoritlister, dele anbefalinger med vores venner og lade vores transport blive finansieret ved at tage for eksempel naboen eller en pakke med for andre.

Ni use cases viser fremtidens mobilitet

I Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen vil kommuner og eksperter se på, hvordan data og Smart City-teknologier kan samles og bruges strategisk til at gøre vores transport mere grøn og effektiv og vores byer mere bæredygtige. Det skal ske ved at udvikle og demonstrere innovative mobilitetsløsninger i ni use cases. De ni use cases giver hver deres bud på, hvordan man kan løse de trafikale udfordringer og behov, der er i forskellige geografier i Øresundsregionen – de tætte byområder, omegnskommuner og landområder.

Use casene har fokus på tre områder, der er centrale for fremtidens mobilitet:

  • Fremtidens multimodale stationer på Køge Nord, Glostrup Station og Lund C.
  • Intelligent trafikinformation langs ring 3, på Avedøre Holme, i Helsingborg Stad og på E6-motorvejen mellem Helsingborg og Malmø.
  • Fremtidens kollektive transportløsninger uden for større byer, herunder blandt andet Lolland.

Projektet vil på baggrund af de konkrete erfaringer resultere i strategiske anbefalinger til, hvordan Greater Copenhagen kan sikre, at intelligente løsninger kan bruges aktivt til at fremme en grøn og kollektiv mobilitet. Endelig vil projektet undersøge, hvordan arbejdet for mere intelligent bæredygtig mobilitet efter projektet kan fortsætte i et Greater Copenhagen Mobility Living Lab til gavn for hele Øresundsregionen.

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen vil gøre en forskel for nye mobilitetsmuligheder i Øresundsregionen ved at tage hånd om udfordringerne med at skabe sammenhængende, bæredygtige og intelligente mobilitetsløsninger, dele erfaringer og lave strategiske anbefalinger til politisk niveau.

 

FAKTA

Partnere

Region Hovedstaden (lead partner), Region Sjælland, Movia, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Køge Kommune, Lunds Kommune, Helsingborg Stad, Vera Park, Region Skåne, Innovation Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet og Gate 21.

Finansiering

Budgettet er på 16 millioner kroner. Interreg ØKS støtter projektet med omkring otte millioner og partnerne finansierer de resterende otte millioner.

Varighed

August 2018-juli 2021

Projektleder

Gate 21

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: