Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Film

Nedenfor finder du film fra de enkelte usecases.

 

Glostrup Station

Glostrup Kommune har undersøgt og testet flere former for mikromobilitet på Glostrup Station, som skal hjælpe borgerne det sidstes stykke til arbejde, hjem eller uddannelse.

 

Køge Nord Station

Køge Kommune har undersøgt kommunens rolle i den fysiske planlægning omkring Køge Nord Station og mulighederne for at planlægge fremtidens grønne mobilitet.

 

Lund C

Lund Central Station er et knudepunkt for kollektiv trafik, hvor mange transportmidler mødes. Lund C har undersøgt hvordan man sikrer, at cyklen fortsat er et attraktivt transportmiddel for besøgende og beboere.

 

Horslunde

Projektet i Horslunde har fokuseret på at introducere nye mobilitetsformer, hvor landsbybeboerne hjælper hinanden og øger mobiliteten, så ingen fravælger aktiviteter på grund af manglende transportmuligheder.

 

Avedøre Holme

For bedre at udnytte kapaciteten på vejnettet har Hvidovre Kommune og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme i 2018 etableret et trafikregistrerings- og informationssystem, der ved hjælp af sensorer måler rejsetiden via Bluetooth.

 

Helsingborg stad

Helsingborg har undersøgt om, data er i stand til at guide alle, som leder efter en parkeringsplads, til et område med tilgængelig kapacitet. På den ville de reducere den såkaldte søgetrafik.

Projektet er støttet af: