Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases for fremtidens intelligente mobilitet

I testfasen af projektet vil der blive gennemført test og afprøvning i use casene. Der vil være en iterativ proces, hvor erfaringer, der høstes, kan give anledning til nye afprøvninger. Der vil også i denne fase blive afholdt et fælles testsparringsforløb. Videnpartnerne vil igen følge use casene og bidrage med deres viden ind i testene.

Use case partnere, Gate 21 og Innovation Skåne er aktive i denne aktivitet. Verapark/NSR,Malmö Universitet, Data Hub og Movia involveres i udformningen af aktiviteter i denne arbejdspakke.

Med udgangspunkt i de udvalgte centrale transporttemaer: Fremtidens Stationer, Intelligent Trafikinformation og Nye Kollektive Transportløsninger vil partnerne gennemføre deres tests.

Fremtidens stationer indeholder tre cases, en i hver region i Øresundsregionen, i Køge, Glostrup og Lund. Det er med til at sikre, at konceptualiseringen tilpasses de forskellige geografier, og alligevel udvikles et fælles koncept, der skaber genkendelighed og understøtter et fælles rejsesystem.

Nye kollektive transportløsninger i yderområder vil også i de kommende år blive forandret og disruptet af førerløse teknologier og MaaS-platforme. I de valgte use cases vil projektet få praktiske erfaringer med at løse de udfordringer, der er i forhold til at binde Øresundsregionen sammen fra yderområde i vest til yderområde i øst. Den ene case varetages af Malmö Universitet og vil simulere hvorledes dynamisk ruteplanlægning kan indføres og bruges i praksis. Den anden use case er koblingen af delebiler til kollektiv trafik på Lolland.

Intelligent trafikinformation bliver i de kommende år et større og større emne: I casene arbejder vi med emner som – hvem ejer data, hvilke data er tilgængelige og hvorledes anvendes data, så man opnår det, man ønskede? I dette tema har vi samlet fire forskellige måder at skabe værdi af trafikdata, trafikinformation på E6 motorvejen i Skåne, trafikdata på Ring 3 rundt om København, flaskehalstrængsel til et industriområde i Hvidovre og smart parkering i byen i Helsingborg Stad. I hver case etableres en praktisk lokal indsamling af data og anvendelse af data.

I det fælles arbejde undersøges konkret, hvorledes vi undgår siloer og stand-alone løsninger. og hvad der skal til for, at vi får opbygget fælles standarder for trafikdata.

Målet med testfasen er at skabe grundlag for udbredelse og skalering af smarte mobilitetsløsninger ved at understøtte videndeling og udvikling på tværs af use cases, og ved at gennemføre et fælles udviklingsforløb for en bredere kreds af kommuner og andre aktører fra de tre regioner.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: