Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Intelligent Trafikinformation – ITS på E6

 

Om casen

Trafikverket har bedömt att ITS-lösningar har en potential att bidra till att nå uppsatta mål för stamväg E6 genom Skåne, om minskad störningskänslighet och förutsägbar framkomlighet.

Två huvudsyften med åtgärderna har identifierats:
1. Förebygga störningar genom automatisk kövarning, för att undvika hastiga inbromsningar och därmed risk för upphinnandeolyckor.
2. Hantera störningar, genom information via VMS till trafikanter för att dels påverka, och dels ge möjlighet till, att trafikanten själv kan fatta beslut om sin resa.

Åtgärderna bör om möjligt i framtiden kunna utökas till eller sammankopplas med andra vägsträckor/ ITS-system (framförallt mot Köpenhamn, E22 MalmöLund, och Malmö stads vägnät). När projektet är genomfört kommer trafikanterna på E6:an märka att vägen har fått ett digitalt ansiktslyft.

 

Vad har vi testat?

  • Funktionella behov identifierades tidigt i projektet. T.ex. VMS för omledning, nya kameror och kövarning på sträckan.
  • Olika tekniska lösningar har undersökts, t.ex. vad gäller ködetektering och överföring av data.
  • Projektet är fortfarande i ett tidigt skede. Till hösten hoppas Trafikverket att en konsult finns på plats för att ta fram ett ställningstagande när det gäller markåtkomsten, för att sedan gå vidare med att ta fram en bygghandling.

 

Vad har vi lärt oss?

Det är första gången Trafikverket i Syd genomför ITS-åtgärder på en så här lång vägsträcka och även ur ett nationellt perspektiv är det en storskalig åtgärd. Det har därför varit en lärorik process för alla inblandade. Dock finns hög kompetens på området inom olika delar av Trafikverket som har varit avgörande för framdriften.

 

Vilka har varit de största utmaningarna?

Utmaningen med att utforma rätt och trafiksäkra servicefickor, för att kunna underhålla anläggningarna, är större än vad Trafikverket först antagit.

 

Vad kommer vi att arbeta vidare med?

  • Upphandling av en konsult för framtagning av ställningstagande och bygghandling samt byggplatsuppföljning under produktion (Påbörjas hösten 2021).
  • Upphandling av produktion (Preliminärt 2023).

 

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: