Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Intelligent trafikinformation – flaskehals i erhvervsområde

Intelligent trafikinformation indeholder fire forskellige cases, hvor der skabes værdi af trafikdata og trafikinformation, en af use casene er trafikinformation på Avedøreholme, et industriområde i Hvidovre.

Trængslen ind og ud af dette område, som er Danmarks største sammenhængende erhvervsområde, er stor, især i myldretiden. Der er to adgange til området, som begge påvirkes af, at der ved disse adgange samtidig er til- og frakørsel til motorvej. Trængslen er ofte større ved den ene af adgangsvejene, og det er mange bilister ikke opmærksomme på. Samtidig påvirkes kø-dannelsen inde i området af hændelser på motorvejen. Der er behov for at mindske trængslen og dermed bedre udnytte kapaciteten i signalanlæg og veje.

For at få en bedre udnyttelse af kapaciteten på vejnettet har Hvidovre Kommune og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme i januar 2018 etableret et trafikregistrerings- og informationssystem, der ved hjælp af censorer måler rejsetiden via bluetooth. Variable vejtavler i området og en hjemmeside giver bilisterne et billede af rejsetid på et givet tidspunkt ved de to tilkørsler til motorvejen – via Avedøre Havnevej og via Gammel Køge Landevej. Herved kan trafikanter vælge, hvilken vej de skal køre – eller om de skal vente 10-15 min. Men alt for ofte kender man ikke til effekten. Man sætter bare informationstavler op.

I forbindelse med at lave en use case om trafikinformation er vi således interesserede i at undersøge: 1) effektvurderinger af om øget trafikinformation på et lokalt niveau giver en positiv udvikling i trafikflowet, 2) om trafikanternes oplevelse af trafikken i området ændres, og hvordan oplevelsen påvirker adfærden og 3) synergier til trafikdataindsamling i en større geografi. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med trafikstyringstiltag på tværs af vejmyndigheder og kommunegrænser på E6 i Sverige, jf.4.9 Intelligent Trafikinformation – ITS på E6.

Succeskriterier for use casen

Analyser af trafikdata samt kvantitative og kvalitative undersøgelser af trafikantadfærden vil give indsigt i trafikinformation og systemets adfærdspåvirkning og effekt.

På længere sigt vil en større udvidelse af området give et øget pres på de eksisterende adkomstforhold. Dette problem med stigende trafik i sammenhæng med erhvervsvækst er et generelt problem i erhvervsområder i hele Greater Copenhagen, og derfor er gode løsninger af lokale flaskehalsproblemer relevante at udbrede i hele Øresundsregionen.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: