Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Intelligent trafikinformation – flaskehals i erhvervsområde

 

Om casen

Trængslen ind og ud af Danmarks største sammenhængende erhvervsområde Avedøre Holme i Hvidovre Kommune er stor – især i myldretiden. Der er to adgangsveje til området, som begge påvirkes af, at der ved disse adgange samtidig er til- og frakørsel til motorvej.

Trængslen skaber CO2- og partikeludledning, spildtid og frustration hos bilisterne. Trængslen er ofte større ved den ene adgangsvej. Det er mange bilister ikke opmærksomme på. Samtidig påvirkes kødannelse i området af hændelser på motorvejen. For bedre at udnytte kapaciteten på vejnettet har Hvidovre Kommune og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme i 2018 etableret et trafikregistrerings- og informationssystem, der ved hjælp af sensorer måler rejsetiden via Bluetooth.

Variable vejtavler i området og en hjemmeside giver bilisterne et billede af rejsetid på et givet tidspunkt ved de to adgangsveje – via Avedøre Havnevej og via Gammel Køge Landevej. Herved kan trafikanter vælge, hvilken vej de skal køre – eller om de skal vente 10-15 minutter med at køre hjemmefra. Men effekten af vejtavlerne var ikke kendt. Der var derfor brug for en bedre indsigt i effekten af vejtavlerne og bilisternes tilfredshed.

Teksten fortsætter efter videoen

 

Hvad har vi testet?

Hvidovre Kommune har testet:

 • om trafikanterne bruger den information, der er tilgængelig – gennem en kvantitativ og kvalitativ brugerundersøgelse.
 • om der er sket en ændring i den trafikale adfærd, efter trafikinformationen blev tilgængelig – gennem en analyse af 30 millioner sensor-data
 • om trafikanternes brug og opfattelse af trafikinformation kan påvirkes, så de vælger en anden vej, kører på et andet tidspunkt eller får en anden oplevelse i trafikken – gennem en kommunikationskampagne med nye typer budskaber med efterfølgende kvantitativ og kvalitativ brugerundersøgelse.

 

Hvad har vi lært?

 • Trafikinformationssystemet har i begrænset omfang givet den effekt, som Hvidovre Kommune håbede – nemlig at sprede trafikken ud, så trængslen bliver mindre i myldretiden. Et fåtal af trafikanterne bruger de tilgængelige trafikinformationer. Men flere angiver, at de oplever det som en god service.
 • Trafikinformation og data om adfærd kan ikke stå alene. Vi har fået flere til at se trafikinformationssystemet ved at gennemføre en fysisk kampagne, der skabe opmærksomhed omkring systemet og som hjælper til med at angive, hvordan informationerne skal bruges. Vi kan ikke regne med, at der automatisk er tillid til det informationer formidler. En kommunikationskampagne hjælper også her.
 • Trafikanternes adfærd er i høj grad præget af vaner. Der skal relativt store rejsetidsgevinster til for at ændre på vanerne. Alligevel traf en tredjedel af de adspurgte valg om rejserute efter de trafikale forhold.
 • At kommunen fremadrettet i projekter som disse skal være opmærksom på dataejerskab, hvilke data der er tilgængelige for kommunen og på hvilken måde, da det har voldt udfordringer i analysefasen. Arbejdet med data kræver nye kompetencer i kommunen.
 • Analog kommunikation og ikke mindst emotionelle budskaber om trafikale udfordringer bliver taget positivt imod – og giver nye refleksioner og mere nuancerede oplevelser.

 

Hvilke udfordringer har vi mødt?

Hvidovre Kommune havde en del udfordringer med at få adgang til de data, som sensorerne indsamler i erhvervsområdet. Upræcise aftaler om dataejerskab og adgang til data gav øgede udgifter til analysefasen. Og dataejerskab er ikke nok til at få adgang til data.

Corona med nedlukning og nye arbejdsformer har sat tempoet ned i sidste fase af projektet. Og selvom om mange af virksomhederne på Avedøre Holme har forsat deres aktiviteter i hele perioden, har trafikken og aktiviteterne i området været påvirket. Det gør det svært at konkludere på baggrund af før/efter-målinger.

 

Hvad arbejder vi videre med?

 • Nudging og adfærdsanalyser i trafikken – helt konkret har projektet givet input til justeringer i den permanente skiltning og vejmarkering i området.
 • Overvågning af trafikken lokalt – og vil blive ved med at kommunikere om trafikinfo og trafikal adfærd – gerne vha. emotionelle og patos baserede budskaber.
 • Erfaringerne fra dette projekt indgår i fremtidige trafikprojekter – eksempelvis arbejdet med mobilitet og infrastruktur i forhold til udvidelsen af Avedøre Holme med de ni nye Holmene.

 

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af:

Hvem har været med? 

 • MOE Tetraplan 
 • Bro Kommunikation