Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Nye kollektive transportløsninger – busruteplanlægning

Dynamisk busruteplanlægning er emnet i den anden use case om nye kollektive transportløsninger. I casen kan arbejdes med både et dansk og et svensk område, der har busbetjening i dag. Det konkrete område udpeges i designfasen. Emnet har stor interesse for regionerne og kan have stor betydning for fremtidens busbestilling.

Opkaldsbaseret offentlig transport er længe blevet fremhævet som en mulighed for at tilbyde omkostningseffektiv offentlig transport, specielt i områder med lav efterspørgsel og for særlig kollektiv transport. Der er dog mange vanskeligheder ved at sammenkoble med opkaldsbaserede tjenester, blandt andet problemet med at matche udbud og efterspørgsel på en effektiv måde. Den store udbredelse af ”smartphones” i de senere år har imidlertid ført til en fornyet interesse for opkaldsbaseret kollektiv transport, hvor matchning i realtid mellem udbud og efterspørgsel, muliggjort af ny teknik, har været en vigtig del. Der er foretaget flere forsøg med nye tjenester i større byer. Internationalt er der mange igangværende initiativer, der bygger på ideen om at bestille en delt rejse ved hjælp af en smartphone, og køretøjer, der omdirigeres, baseret på reel efterspørgsel i realtid.

Formålet med use casen er at udvikle forståelsen for, om – og i så fald hvor og hvordan – realtids-efterspørgselsstyret kollektiv transport ville kunne gennemføres. For at nå målet skal vi forfine et værktøj, der er under udvikling på Malmø Universitet/K2. Værktøjet udvikles ved at udnytte erfaringerne fra nyligt afsluttede og igangværende forsøg med realtids-efterspørgselsstyret kollektiv trafik. Anvendelsen af simuleringsværktøjet gør det muligt at studere sammenhængen mellem omkostninger, serviceniveau, miljøpåvirkninger og form for efterspørgelsstyret kollektiv trafik i forhold til geografisk område og rejsebehov.

I designfasen har vi identificeret relevante områder (fortrinsvis to) og nogle relevante muligheder for efterspørgselsstyret kollektiv transport. I testen skal vi tilpasse kvantitativ beskrivelse af rejseefterspørgsel og karakteristik af rejsende i relevante områder samt forventet ordinær kollektiv transport (kræver typisk data fra kommunen og/eller kollektiv trafikmyndighed). Derefter skal casen implementeres i værktøjet (område, rejseefterspørgsel), og der skal køres simuleringer. I slutfasen (akt 5) analyseres case-resultatet, og der føres dialog med partnerne om resultatet for at nå til generelle konklusioner.

Succeskriterier for use casen

At beskrive de kvantitative effekter af indførslen af efterspørgselsstyret kollektiv transport for nogle udvalgte områder (for eksempel et område i udkanten af Lunds kommune og et område på Lolland),  hvad angår konsekvenser (hovedsagelig omkostninger, serviceniveau og miljø) i forhold til nogle konkrete forslag til implementering. Ovenstående kan udgøre beslutningsgrundlag for yderligere undersøgelse og/eller implementering af efterspørgselsstyret kollektiv transport. Resultaterne af casen bør også kunne bidrage til almen viden på området (hvilken slags efterspørgselsstyret kollektiv transport til hvilke typer geografiske karakteristika).

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: