Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Intelligent trafikinformation – smart parkering

Den anden use case inden for Intelligent trafikinformation er brugen af data og information til smart parkering i byen, her eksemplificeret i Helsingborg by. De fleste transporter foregår med køretøjer, der kører fra punkt A til punkt B. Generelt starter og slutter alle biltransporter med en parkeringsplads. Det skønnes, at søgetrafik udgør op til 30% af al CO2-emission. Use casen har til formål at analysere, undersøge og evaluere hvordan søgetrafik efter ledige parkeringspladser kan reduceres med brugervenlige teknikløsninger. Casen har også til formål at gør det lettere at finde en ledig parkeringsplads ved information, hvilket giver mindre søgetrafik, tomgangskørsel og derfor mindre energispild.  Dette skal give bl.a. kommuner, ejendomsbesiddere, udviklere og transport- og logistikvirksomheder det rigtige grundlag og støtte ved udvikling af f.eks. nye boligområder, hvor fokus ligger på tæt samfundsplanlægning.

Formålet med projektet er sammenlagt at:

  • Opnå forståelse for, hvordan tilgængelig parkering fremmer en god byudvikling.
  • Klarlægge, hvordan efterspørgsel efter parkeringspladser styres af bl.a. udbud, men også af viden om præcis hvordan parkering anvendes.
  • Klarlægge, hvor meget energi, der går tabt på grund af søgetrafik i bymiljøer.
  • Ved byplanlægning at undersøge alternativer og nye smarte, tekniske løsninger.

Dette kan opnås ved at undersøge, hvordan aggregerede data og IoT-løsninger kan kombineres for på den måde at reducere søgetrafik til ledige eksisterende parkeringspladser.

Projektet gennemføres i forhold til at:

Trin 1: Oprette en baseline, der beskriver, hvordan det er i dag, ved på forskellig måde at måle indbyggernes holdninger til den oplevede tilgængelighed og søgetrafik, og ved hjælp af sensorer måle den faktiske tilgængelighed og søgetrafik, og derefter sammenligne og analysere resultatet.

Trin 2: Hente 3 apps. App 1: Bruger kun aggregerede data. App 2: Bruger kun sensorer. App 3: Bruger “rigtigt” antal sensorer og aggregerede data, hvis opgave er at forsøge at finde en forbindelse mellem antallet af sensorer og data.

Resultatet vil besvare:

  • Hvordan energieffektiv samfundsplanlægning kan give effekter ved ændrede transportvaner (kWh).
  • Hvilken arealbesparelse af hærdet infrastruktur, der kan skabes ved at indføre sensorteknik (kr/by samt areal, m2).
  • Resulterende potentiale for økosystemtjeneste (areal/by).
  • Mængde kuldioxid (CO2), der kan spares ved at reducere søgetrafik.

Use casens succeskriterier

Projektet sigter mod at reducere søgetrafik, tomgangskørsel, kuldioxid- og partikelemissioner, som resultat af energieffektiv og optimeret transport i centrale dele af Helsingborg. Men også hvordan en teknologiløsning kan skabe betingelser for at skabe mere plads i byen til rådighed for andet end parkering. Casen er relevant for byerne i hele Øresundsregionen.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: