Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Intelligent trafikinformation – smart parkering

 

Om casen

Ökad trafik och trängsel leder till att transporter tar längre tid vilket medför både ekonomiska förluster men inte minst ökade utsläpp av CO2. Studier inom området visar att så mycket som upp till 30% av trafikstörningar beror på motorister som letar efter parkering.

Helsingborg stad hade en vision om att data skulle kunna guida den som söker efter en parkering till ett område med ledig kapacitet. Därigenom minskas den så kallade söktrafiken.

Vad var framtidsvisionen?
Visionen vi har är att detta ska leda till att;

 • Minska trafikstörningar som uppstår genom så kallad söktrafik med 50%
 • Minska CO2-utsläpp som uppstår genom söktrafik med 20%. i jämförelse med dagens nivåer
 • Öka kundens nöjdhet med 10%
 • Minska behovet av att bygga för många parkeringsanläggningar då befintliga platser utnyttjas mer effektivt

 

Teksten fortsætter efter videoen 

 

Vad har vi testat?

Helsingborg stad har:

 • byggt en digital modell som samlar in parkeringsdata över staden
 • skapat en algoritm med hjälp av AI och machine learning som förutser var det kommer att finnas ledig parkering vid en given tidpunkt och plats
 • gjort trafikmätningar på utvalda platser för att ha en utgångspunkt att jämföra med
 • gjort beläggningsstudier på två utvalda områden i staden
 • genomfört en större enkät i Tågaborg som följdes upp med djupintervjuer
 • konverterat all analog parkering (betala med mynt etc) till digital parkering med hjälp av sitt registreringsnummer istället för en lapp som läggs i vindrutan
 • byggt om alla stadens betalautomater till digitala

 

Vad har vi lärt oss?

Helsingborg Kommun har genom skarpa test bevisat att det med hjälp av aggregerad data och prediktion är möjligt att presentera var det finns lediga platser längs gator och stråk (förutom inne på avgränsade parkeringsytor). Detta sker utan användning av hårdvara som ska sättas ut i staden.

Modellen medger också att vi kan styra trafikflöden genom att ha en dynamisk prissättning, som i kombination med presenterad tillgänglighet får motoristen att välja den plats som staden finner lämpligast.

 

Vilka har varit de största utmaningarna?

Det är framförallt Covid-19 som har lett till stora förseningar avseende leverans av tekniken för lösningen. Detta påverkar oss fortfarande då vi ligger
efter i vår tidsplan. Det har också varit svårt att kunna kvantifiera CO2-utsläpp och vilken effekt vår lösning har i verkligheten.

 

Vad kommer vi att arbeta vidare med?

Tillsammans med Microsoft och deras lösning Azure kommer Helsingborg stad att bygga vidare på modellen som i ett senare skede blir en app alternativt integrerad direkt i befintliga navigationsappar.

Helsingborg stad behöver också få alla delar i lösningen på plats (betalautomater som byggs om) samt att det kvarstår att göra en uppföljande enkät när lösningen har varit på plats under en lämplig tid för att kunna jämföra med utgångsläget.

 

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af:

Vem har varit med? 

 • Susanne Duval, Stadsledningsförvaltningen
  Helsingborgs stad
 • Leo Schneede, Stadsbyggnadsförvaltningen
  Helsingborgs stad
 • Magnus Lindhe, Smarter City Lab, produktägare IoT och AI