Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Fremtidens stationer – Køge Nord

Køge Nord er den use case, som ligger i Region Sjælland i Fremtidens stationer, som vil dele konceptideer med Lund C og Glostrup.

Køge Nord er med sin placering på Sjælland, ved motorvejsstrækningen og togbanen til København, et typeeksempel på et stort pendlerknudepunkt udenfor storbyområdet. Vi skal undgå, at alle tager bilen ind i byerne, og derfor skal der i fremtiden være endnu bedre skift mellem bil og tog. Køge Nord vil demonstrere de nyeste tanker, der kan løfte parkér-og-rejs anlæg til version 2.0.

I 2018/2019 åbner den nye Køge Nord Station. Selve stationen vil spænde over Køge Bugt-motorvejen og samle S-banen og den nye fjernbane i én station. Broen bliver bydelens vartegn, og dens arkitektoniske vovemod og tydelige signal om en moderne mobilitetshub skal kendetegne hele området, fra erhvervsbydelen til boligbydelen.

I kombination med en ny motorvejsrampe vil den nye station gøre Køge Nord til et regionalt trafikknudepunkt, hvor der etableres et stort parkér-og-rejs (P&R) anlæg med plads til 2.700 biler, når det er fuldt udbygget. Herfra får pendlere mulighed for at benytte det nye højhastighedstog, der vil tilbagelægge afstanden til Københavns Hovedbanegård på kun 20 min. Samtidig skal områdets brede vifte af services og tilbud lige fra børnepasning og indkøbsordning til fitness, bilvask og cykelreparation, få pendlere til at stille bilen her og tage toget videre til København.

Køge Nord station vil samtidig være et lokalt trafikalt knudepunkt for rejsende til det nærliggende campus og det nyopførte supersygehus. Køge Nord7 områdets mere end 130 ha. underinddeles i forskellige zoner, der udvikles til boliger, stationsby, innovativt erhverv, samt udvidelse af Skandinavisk Transport Center. Det bliver en mangfoldig bydel, som skal rumme både pendlere, servicevirksomheder, transporttunge virksomheder samt beboere, som ønsker de bedst mulige rammer for et velfungerende familieliv. Der er derfor behov for et planlægningsværkstøj, der kan favne ønsker og behov hos de mange forskellige beboere, brugere og besøgende i området.

Indhold i testen

Hele bydelen er planlagt til at blive DGNB certificeret, og den grønne identitet vil blive samlende for hele bydelen. Derfor skal der være en visionær strategi for en intelligent mobilitets hub, der skaber sammenhæng for alle kombinationer af bil, delebil, samkørsel, tog, bus, cykel og fodgængere. Grøn mobilitet skal tænkes ind i alle dele af byplanlægningen, og erfaringerne herfra skal kunne skaleres og overføres til andre byer og fremtidige P&R-anlæg.

Fleksibilitet er et vigtigt succeskriterie for byplanlægningen og hele stationsområdet, så der sikres de bedste muligheder for fremtidig udvikling. Derfor skal der allerede ved anlægget af terrænparkeringen planlægges for fremtidige forsyninger til fx el-biler, sensorer til ITS, en grøn og blå struktur samt plads til de services og tilbud, der måtte efterspørges af brugerne af byen og stationen.

Området skal forberedes til de relevante ITS-løsninger, selvkørende busser, Maas løsninger, og hele den underliggende It-infrastruktur skal være en del af byplanlægningsværktøjet. Der skal samarbejdes med de andre cases, så erfaringerne herfra og fra andre projektdeltagere kan integreres heri.

Succeskriterier for casen

Det ønskes at skabe en spændende ny bydel, hvor mobilitet tænkes helt centralt i byplanlægningen. Tilbuddet om forskellige mobilitetsløsninger – en mobilitetshub – skal øge anvendelsen af kollektiv transport. Testene fra Glostrup Station indtænkes i fremtidens station Køge Nord og tilpasses parkér- og rejseforholdene. Dette, vil casen evaluere-

Du kan downloade et plakat om Køge Nord projektet her.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om FIMO-projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: