Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Fremtidens stationer – Lund C

Lund Central er en use case i Region Skåne og indgår i temaet ‘Fremtidens stationer’ sammen med Køge og Glostrup.

Lund Central er Sveriges fjerdestørste togstation med cirka 42.000 af- og påstigende rejsende per dag. Lunds Central vil blive udviklet til at møde en fordobling af togrejsende, udgøre et attraktivt skiftested til bybus, regionsbus og sporvogn samt tage sig godt af alle, som cykler og spadserer til stationen. Lund C er med sin placering i Skåne i en mellemstor by et godt eksempel – en god use case – på hvordan stationer i Øresundsregionen skal imødekomme flere og flere rejsende og flere forskellige  transportmidler. Fremtidscenarier for Øresundsregionen viser, at befolkningstallet vil blive ved med at stige.

Lunds Central vil blive et attraktivt sted for besøgende og beboere i Lund, være et fint første møde med byen, give god service til rejsende. Disse ambitioner er besluttede i den såkaldte Rammeaftale for Lund C. Den detaljerede planlægning af nogle dele af Lunds Central er påbegyndt, herunder den underjordiske cykelgarage med plads til cirka 4.000 cykler, og den nye stationsbygning. Hele området omkring Lund Central vil blive genstand for byudvikling, med nye kontorbygninger og terminaler for kollektiv trafik samt flere cykelgarager. I flere år fremover vil byggearbejdet stå på, mens det samtidig skal fungere for de rejsende, man skal kunne komme til stationen med såvel tog som regionalbus, bybus, sporvogn, cykel og som fodgænger. Lunds kommune ønsker at gennemføre følgende aktiviteter:

Use casen indeholder en undersøgelse af, hvordan det planlagte stationsområde imødekommer fremtidens mobilitet. Er det tilstrækkelig robust til at håndtere eksempelvis selvkørende biler, delte transportmidler som cykelpooler, bilpooler, mobilitet som service, andre IT-tjenester, lånekontorer, lånemødelokaler. Til denne opgave ansættes en konsulent til at gennemføre undersøgelsen med tilhørende workshop, hvor forskellige interessenter mødes. Her afprøves forskellige metoder til omledning af fodgænger- og cykeltrafik i forbindelse med ombygningen af Lund Central. Det kan være traditionel rutevejledning, applikationer til mobiltelefon, eller variabel rutevejledning i det offentlige gaderum. I opgaven indgår udvikling af metoder, og at fremkomme med stedsspecifikke løsninger, implementere samt evaluere de rejsendes oplevelse af de rutevejledningsløsninger, der vælges.

Cykelparkeringsløsningen skal være fleksibel under Lund Centrals konstruktionsfase. Kommunen ønsker at udvikle metoder til at håndtere forladte cykler, uddybe og afprøve justeringer for at reducere antallet af fejlparkererede cykler, arbejde for at udvikle applikationer, der gør det lettere for cyklisten at finde, hvor personen parkerede sin cykel. Dette vil blive efterspurgt til udbredelse i mange kommuner, der står overfor udbygning af stationer.

Succeskriterier for casen:

Der ønskes bedre service til de rejsende, hvilket kan bidrage til en mere positiv holdning til de planlagte ombygninger, at man trods byggearbejdet vælger at gå, cykle og rejse kollektivt. For den fremtidige station skal den kunne servicere mange flere rejsende og mange transportformer, der skal samles på samme sted. Testene fra Glostrup Station og Bæredygtighedsvurderingen fra Køge Nord station indtænkes i fremtidens station Lund C.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: