Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Intelligent Trafikinformation – bedre trafikdata

Denne use case handler om trafikledelse og tager udgangspunkt i fire kommuner i Region Hovedstaden, der har identificeret fire lokale udfordringer, som sætter fokus på, hvordan man med data kan optimere trafikledelsen og skabe intelligent trafikinformation. Udfordringerne tager sit afsæt i en specifik lokation, men løsningen skal udvikles så generisk som muligt, så det i princippet vil være muligt at skalere den efterfølgende.

De fire udfordringer er:

  • Hvordan man kan udnytte vejkapaciteten bedre i myldretiden (Lokation: Vallensbæk Torvevej)
  • Nye former for trafikinformation under vejarbejde (Lokation: Hillerød Midtby)
  • Skabe bedre oplevelser for cyklister under vejarbejde (Lokation: Gladsaxe)
  • Forudse trafikmønstre ved lokalplansændringer (Lokation: Egedal)

Optimeret trafikledelse er et relevant instrument til at opnå bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, bl.a. gennem information til trafikanterne og gennem styring af signalanlæg. Optimeret trafikledelse er også et redskab, der kan understøtte CO2-reduktion, ved at understøtte ændringer i trafikanternes adfærd ved at flytte dem fra privat til kollektivtrafik. Herudover betyder et bedre trafikflow også reduktion i CO2.

Denne case er en del af det regionale projekt ”Den Regionale Datahub”. Erfaringer fra de fire indsatser bliver inddraget i udviklingen af de øvrige cases i FIMO. Ved at inddrage casen i FIMO bliver det muligt at tage de fire indsatser skridtet videre og begynde at arbejde med den viden, der er indsamlet i forbindelse med prototypeudviklingen. I regi af FIMO vil casene afprøve hvilken effekt det vil have på trafikanternes adfærd at informere om trafikflowet gennem fx dynamiske informationsskilte (VMS) på strækningen. Erfaringerne herfra vil skabe god værdi for de øvrige cases i projektet.

Succeskriterier for use casen

Der ønskes en reduktion af CO2-udledning vha. trafikstyring, der understøtter et bedre trafikflow, og fremmer brug af kollektivtrafik og/eller cykel. Herudover vil det også opleves af den enkelte borger som bedre service i form af mere præcis trafikledelse/ styring.

Et samarbejde med Trafikverket om trafikdata vil berige det danske arbejde med intelligent trafikdata.

På baggrund af casen vurderes business casen for brug af trafikdata og gevinsten ved at gennemføre OPI-samarbejder i forbindelse med trafikale udfordringer på tværs af kommuner og aktører med henblik på input til fælles strategiske anbefalinger.

Mere information

Den Regionale Datahub

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Projektet er støttet af: