Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Intelligent Trafikinformation – bedre trafikdata

 

Om casen

Fire kommuner i Region Hovedstaden har med udgangspunkt i lokale mobilitetsudfordringer haft fokus på, hvordan data kan optimere trafikledelse og skabe intelligent trafikinformation til trafikanter – eksempelvis ved at skabe bedre trafikflow og minimere trængsel.

De fire udfordringer er:
1. Udnytte vejkapaciteten bedre i myldretiden – Vallensbæk Torvevej
2. Nye former for trafikinformation under vejarbejde – Hillerød Midtby
3. Bedre oplevelser for cyklister under vejarbejde – Gladsaxe
4. Forudse trafikmønstre ved lokalplansændringer – Egedal

Der har været opmærksomhed på, at de lokale udfordringer skal være så generiske, at løsningerne kan
skaleres til andre lokationer i andre geografier.

 

Hvad har vi testet?

De fire lokale cases er udviklet i et samarbejde mellem kommunerne, virksomheder, Region Hovedstaden og Gate 21 som projektleder.

1) Udnytte vejkapaciteten bedre i myldretiden
I et lyskryds på Vallensbæk Torvevej har Vallensbæk Kommune sammen med virksomheden Technolution skabt en løsning, hvor systemet MobiMaestro bruger realtidsdata om bilernes hastighed og geoposition. Systemet kommunikerer direkte med trafiksignaler, så der gives længere grønt lys, når en kø er ved at opstå.

Det har fået trafikken til at glide lettere, reduceret kø og spildtid, samt CO2-udledning i myldretiden. Farten i testperioden er steget med 18 procent fra 31 til 38 kilometer i timen, spildtiden er reduceret med 21 procent og uvildige parter vurderer, at CO2-udledningen kan reduceres med 1,5 ton årligt ved løsningen.

2) Nye former for trafikinformation under vejarbejde.
På fire udvalgte strækninger i Hillerød har kommunen og SNC-Lavalin Atkins arbejdet med en løsning, der skal skabe en bedre oplevelse under vejarbejde for bilister, der altid kører samme rute. Løsningen er en sms-service, som bilister kan abonnere på og modtage information om rejsetid på fire strækninger. Informationen baserer sig på realtidsdata og bidrager til, at bilister kan ændre rute eller tidspunkt for kørsel, så trængslen mindskes dér, hvor vejarbejdet finder sted.

3) Bedre oplevelser for cyklister under vejarbejde
Vejarbejde kan være til stor gene for cyklister. Gladsaxe Kommune og Technolution har sammen udviklet en løsning, der ser på, hvordan realtidsdata kan øge sikkerheden for cyklister og fodgængere under vejarbejde og dermed skabe større tryghed på cykelstierne.

4) Forudse trafikmønstre ved lokalplansændringer
Med afsæt i et nyt boligområde i Egedal med op mod 1.300 boliger over en ti-årig periode har SNC-Lavalin Atkins arbejdet med en løsning, der forudser trafikudviklingen i takt med, at området tages i brug. Ved hjælp af blandt andet demografiske data om den forventede boligsammensætning kan antal forventede ture per boligtype beregnes. Når disse data kombineres med kommunale data, data om kollektiv trafik og realtidsdata om antal biler på vejene, skabes der et billede over fremkommelighed og trafikudvikling, som kommunens byplanlæggere kan agere på, før problemerne opstår.

 

Hvad har vi lært?

Data

 • Casene har vist, at vi ved at konkretisere idéer kan skabe billeder af, hvad et data-innovationsprojekt kan omhandle, selvom arbejdet med nye teknologier og data ofte kan virke abstrakt.
 • Vi kan komme langt med data – eksempelvis når vi kombinerer dynamiske data med historiske data.
 • Dataanalyser kan give nye indsigter, når teknologier som machine learning og AI tages i brug, som tilfældet har været i nogle af casene.
 • De fire cases har givet de deltagende kommuner ny viden, dataindsigt og øgede kompetencer. Særligt om, hvilke data kommunen selv har/ejer, hvordan de data kan være relevante og hvordan kommunen har adgang til dem.

Løsninger

 • Det er relevant at arbejde med cases i mindre skala
  – altså som prototyper – for at få indsigt og viden om, om den løsning, der udvikles, er på rette spor.
  Fail fast-tilgangen er sund.
 • Det er vigtigt at afprøve løsningen i anden kontekst – nye geografier – med henblik på til sidst at produktificere løsningen.

Samarbejde

 • Det er væsentligt at inddrage borgerne, når løsningerne involverer trafikanterne. Det er tidskrævende, men gav værdi i casen i Gladsaxe, hvorimod det manglede i Hillerød.
 • At benytte OPI på metoder har været værdifuldt. Det har medført engagerede virksomheder.

 

Hvilke udfordringer har vi mødt?

 • Adgang til data er ikke altid let. Nogle gange er der ikke engang adgang til kommunens egne data, der eksempelvis ligger i et fagsystem.
 • Ikke alle eksterne data er offentligt tilgængelige – eksempelvis har det været udfordrende at få realtidsdata fra Rejsekort om benyttelse og at få data fra Movia om bussers forsinkelse.
 • Forankring er svært – fra projektleder til fagchef og øvrig ledelse i kommunen. Er forankringen ikke på plads, kan det give udfordringer i forhold til at få den fornødne tid i projekterne, da driftsopgaver fylder meget. Det har også betydning for, hvordan casene kan tages videre. Det er vigtigt, at kommunen som helhed høster af den kompetenceopbygning, deltagelse i et dataprojekt giver.

 

Hvad arbejder vi videre med?

Da der var store potentialer i casene fra Vallensbæk Torvevej og Egedal, skaleres løsningerne i henholdsvis:

 • Tårnby sammen med A/S Øresund og i Albertslund Kommune
 • Guldborgsund og Høje Taastrup Kommune

De to andre cases gav god indsigt i, hvordan vi kan arbejde med data, men selve konceptet skulle gentænkes. Samlet set indgår erfaringerne fra fire cases sammen med andre erfaringer i det nyetablerede Fællesskab for Dynamiske Data – et netværk for kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Her arbejdes der videre med mobilitetsudfordringer som eksempelvis cykelmonitorering, flow i byen, parkeringscirkulation, busfremkommelighed og ITS, samt andre udfordringer indenfor blandt andet klima og bygningsområdet samt med biodiversitet

 

 

Mere information

Den Regionale Datahub

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Projektet er støttet af:

Hvem har været med? 

 • Vallensbæk Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Egedal Kommune
 • Technolution
 • SNC-Lavalin Atkins
 • Gate 21
 • Region Hovedstaden