Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Nye kollektive transportløsninger i yderområder

 

Om casen

I mindre landsbyer er bilen ofte førstevalget. Men hvordan sikrer vi mobilitet og fleksibilitet for alle? Også for dem der ikke ejer en bil? Næsten 90 procent af husstandene i Horslunde på Lolland har én bil eller flere. Alligevel er der mange, der vælger aktiviteter fra, fordi de ikke har transport.
Det skyldes:

 • at de ikke har bil, hvilket særligt gælder for mange yngre og ældre
 • at flere i husstanden skal transportere sig forskellige steder hen, og
 • at den kollektive transport er for mangelfuld.

Udfordringen i Horslunde – som i mange andre mindre landsbyer – er manglende mobilitet og høj afhængighed af bilen. Visionen for projektet tager udgangspunkt i den gode landsby, hvor beboerne hjælper hinanden. Mobilitet er vigtig for moderne mennesker – derfor er mobilitet i landsbyen vigtig for at gøre landsbyen attraktiv at bo i.

Projektet i Horslunde har derfor fokuseret på at introducere nye mobilitetsformer, hvor landsbybeboerne hjælper hinanden og øger mobiliteten, så ingen fravælger aktiviteter på grund af manglende transportmuligheder.

Teksten fortsætter efter videoen

 

Hvad har vi testet?

Borgerinddragelse

 • Undersøgelse af trafikvaner og behov blandt beboere i Horslunde.
 • Afstemning om hvilke løsninger beboerne vil teste.
 • Møder med aktive lokale.
 • Synliggørelse i lokal Facebook gruppe.
 • Aftaler med lokale ildsjæle om drift af løsninger.

Blafferbænke
Der er opsat fem blafferbænke – kaldet ”Kør med”- bænke. Der opstilles yderligere fire bænke i relevante landsbyer samt Maribo og Nakskov.

Samkørsel via MinLandsby app
App’en kobler sig op på landsbyerne og foreningslivet. Den har en lift-funktion, hvor folk kan tilbyde et lift eller efterlyse ét med udgangspunkt i lokale aktiviteter i foreningerne. App’en lanceres sammen med Lolland kommunes Kultur- og fritidsforvaltning.

El-delecykler
I samarbejde med Donkey Republic og en lokal cykelhandler er der opstillet to cykler til leje i Kragenæs og to i Horslunde. Der opstilles yderligere to i Søllested. Cyklerne er blevet brugt, men to blev stjålet. El-delecyklerne relanceres med et ændret koncept.

Delebil
GoMores nabobil-koncept introduceres. Her kan borgerne leje naboens bil med fuld forsikring.

Kommunikation og mere borgerinddragelse
Der er lavet små film til lokale sociale medier om mobilitetstiltagene. Der laves også en konkurrence om, hvor hurtigt du kan komme fra A til B. En del af den bliver at lægge videoer op, så andre inspireres til at gøre det samme. Målgruppen er de unge.

 

Hvad har vi lært?

 • Borgerinddragelse er svær og tager lang tid. Det er vigtigt, at det er ”hands on” for, at der sker noget. De lokale er interesserede i projektet, men de har ikke meldt sig til arbejdsgrupper i udviklingsfasen. Den lokale deltagelse opstår først senere i forløbet, når tilbuddene er der og skal bruges i praksis
 • Der er en balance mellem at bruge lokale aktører og landsdækkende udbydere. De lokale har ofte ikke den færdige løsning, og det giver ikke mening at bygge nye løsninger for hvert lokalområde. Derfor håber vi, at konceptet om elcyklerne, hvor leverandøren er Donkey Republic, men hvor den lokale Larsson Cykler står for det praktiske i samarbejde med lokale ildsjæle, bliver det gode eksempel.
 • Borgerne vil gerne bruge elcykler, men de skal være effektivt trackede, hvis de bliver stjålet.
 • Tiltroen til kollektiv transport er relativt lav i et område, hvor der er skåret på busdriften over en årrække. Samtidig vægter borgerne kollektive transportmuligheder højt.
 • Indkøb er en vigtig del af den daglige transport for de fleste på tværs af aldersgrupper. Derfor er det vigtigt, at have transportløsninger til indkøb, men også til arbejde, skole og lægebesøg.
 • Tryghed i byen vægtes også højt og er en barriere for flere i forhold til at cykle på landevejene omkring byerne uden lys eller cykelsti.

 

Hvilke udfordringer har vi mødt?

 • Corona har været en stor udfordring for at igangsætte samkørsel.
 • Kommunalt samarbejde går langsomt.
 • Det er svært at få mennesker til at ændre vaner. Folk har indrettet sig på en måde, der fungerer lige nu, og det er ofte svært at blive overbevist om, at der findes smartere alternativer.

 

Hvad arbejder vi videre med?

Alle aktiviteterne vil fortsætte i 2021. Derefter vil de aktiviteter, borgerne fortsat har interesse for, fortsætte i Horslunde forudsat de kan forankres
i en blivende lokal organisering. Elcyklerne fortsætter minimum til september 2022.

 

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af:

Hvem har været med?

 • Horslunde Borgerforening
 • Frivillige i Horslunde, Kragenæs og Søllested
 • Larsson Cykler
 • Donkey Republic
 • MinLandsby
 • Krogsbølle
 • Movia
 • Lolland Kommune – Teknik og Miljø, samt Kultur og Fritid.