Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Nye kollektive transportløsninger i yderområder

Nye mobilitetsteknologier vokser frem på et kommercielt marked i byerne, men hvorledes kan de nye muligheder bruges i yderområder? Samtidig er kollektiv transport i landdistrikter i dag en dyr løsning. Denne use case på Lolland skal afprøve nye muligheder for fleksible mobilitetsløsninger, hvor grænserne mellem kollektive og private tilbud opløses.

På Lolland vil projektet arbejde med at fremme delemobilitet og fremme brugen på tværs af brugergrupper, således at der skabes et økonomisk grundlag for ordningerne. Delebiler skal kobles op og hænge sammen med det kollektive trafiktilbud.

Målet med use casen er at kunne tilbyde fleksible transportløsninger, der er reelle alternativer til de traditionelle løsninger, dvs. at man kan bruge en delebil frem for bus eller privatbil.

I use casen afprøves et samlet mobilitetstilbud til landområder, hvor traditionel kollektiv transport ikke er rentabel. Målgruppen er dels landdistrikternes beboere, kommunale medarbejdere, der arbejder decentralt i landdistriktet samt turister, der besøger området. Tilbuddet skal samle en række tilbud til borgeren, der samlet set kan forbedre transporttilbuddet til borgere uden egen bil. Mobilitetsaktørerne kan både være offentlige transportselskaber, private aktører og fællesskabsdrevne tilbud. Tilbuddet vil primært rette sig mod at løse transportbehov, men kan også inddrage muligheder, der formindsker transportbehovet.

Det samlede tilbud skal gøres let tilgængeligt. Dette kan på sigt ske via en app. Casen vil undersøge og afprøve de mobilitetstilbud, som en app skal formidle, og afprøve forskellige ”håndholdte” løsninger til præsentation af mulighederne for borgerne. Den egentlige udvikling af app’en vil først ske i en ny ansøgning efter casen.

Den landdistrikt baserede mobilitetsløsning vil tage udgangspunkt i en række muligheder som: telebus, taxa, delebil, nabobil, samkørsel, dele-elcykler og andre indkøbsformer. Desuden vil test i Gate21 regi af førerløse busser blive fulgt og vurderet i forhold til fremtidig brug.

Succeskriterier for use casen

Det ønskes at give et bud på et bedre og mere varieret mobilitetstilbud i landdistrikter, som muliggøres af ny teknologi. Use casen kan efterfølgende udbrede forslag til koncept og delemobilitetsstrategi i hele Øresundsregionen.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: