Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases for fremtidens intelligente mobilitet: Nye kollektive transportløsninger

Nye kollektive transportløsninger i yderområder vil også i de kommende år blive forandret og disruptet af førerløse teknologier og MaaS-platforme. I de valgte use cases vil projektet få praktiske erfaringer med at løse de udfordringer, der er i forhold til at binde Øresundsregionen sammen fra yderområde i vest til yderområde i øst. Den ene case varetages af MALMÖ Universitet og vil simulere hvorledes dynamisk ruteplanlægning kan indføres og bruges i praksis. Den anden use case er koblingen af delebiler til kollektiv trafik på Lolland.

I det fælles arbejde undersøges konkret, hvorledes vi undgår siloer og stand-alone løsninger. og hvad der skal til for, at vi får opbygget fælles standarder for trafikdata.

Målet med testfasen er at skabe grundlag for udbredelse og skalering af smarte mobilitetsløsninger ved at understøtte videndeling og udvikling på tværs af use cases, og ved at gennemføre et fælles udviklingsforløb for en bredere kreds af kommuner og andre aktører fra de tre regioner.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: