Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases for fremtidens intelligente mobilitet: Intelligent Trafikinformation

Intelligent trafikinformation bliver i de kommende år et større og større emne: I casene arbejder vi med emner som – hvem ejer data, hvilke data er tilgængelige og hvorledes anvendes data, så man opnår det, man ønskede? I dette tema har vi samlet fire forskellige måder at skabe værdi af trafikdata, trafikinformation på E6 motorvejen i Skåne, trafikdata på Ring 3 rundt om København, flaskehalstrængsel til et industriområde i Hvidovre og smart parkering i byen i Helsingborg Stad. I hver case etableres en praktisk lokal indsamling af data og anvendelse af data.

I det fælles arbejde undersøges konkret, hvorledes vi undgår siloer og stand-alone løsninger. og hvad der skal til for, at vi får opbygget fælles standarder for trafikdata.

Målet med testfasen er at skabe grundlag for udbredelse og skalering af smarte mobilitetsløsninger ved at understøtte videndeling og udvikling på tværs af use cases, og ved at gennemføre et fælles udviklingsforløb for en bredere kreds af kommuner og andre aktører fra de tre regioner.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: