Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases for fremtidens intelligente mobilitet: Fremtidens stationer

Fremtidens stationer indeholder tre cases, en i hver region i Øresundsregionen, i Køge, Glostrup og Lund. Det er med til at sikre, at konceptualiseringen tilpasses de forskellige geografier, og alligevel udvikles et fælles koncept, der skaber genkendelighed og understøtter et fælles rejsesystem.

I det fælles arbejde undersøges konkret, hvorledes vi undgår siloer og stand-alone løsninger. og hvad der skal til for, at vi får opbygget fælles standarder for trafikdata.

Målet med testfasen er at skabe grundlag for udbredelse og skalering af smarte mobilitetsløsninger ved at understøtte videndeling og udvikling på tværs af use cases, og ved at gennemføre et fælles udviklingsforløb for en bredere kreds af kommuner og andre aktører fra de tre regioner.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: