Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Fremtidens stationer – Glostrup som fyrtårnsprojekt

Glostrup Station er en use case i Region Hovedstaden og vil være fyrtårnsprojektet i temaet Fremtidens stationer, som yderligere består af Lund C i Skåne og Køge Nord på Sjælland.

Glostrup Station står overfor en ambitiøs omdannelse til et markant trafikalt knudepunkt, som forventes at stå færdigt i 2025, når letbanen åbner. Der er i den mellemliggende periode mulighed for at benytte Glostrup Banegårdsplads som et midlertidigt eksperimenterende byrum med fokus på styrkelse af det lokale trafikknudepunkt. Derved får alle kommuner i Øresundsregionen en mulighed for at kigge med over skulderen på et living lab med prototyper af nye mobilitetsunderstøttende services indrettet på en station.

Stationstesten vil indeholde mange elementer, der skal spille sammen på en station, lige fra realtidsdata på informationsskærme, moderne ventehubs og smart wayfinding, der guider de rejsende til det transportmiddel, de skal skifte til, til konkrete transportservices, hvor der skal være forsøg med placering og integration. Det vil dreje sig om cykelløsninger, delebiler og evt. kobling til letbane og førerløse busser. Som underliggende viden anvendes brug af data om folks færden til at få viden om deres adfærd på en station.

Glostrup Kommune vil i arbejdet indsamle erfaringer om pladsens anvendelse og brugernes adfærd, som kan overføres til fremtidens station, og på den måde blive et foregangseksempel for Øresundsregionen på et multimodalt superknudepunkt.

Succeskriterier for casen

Det ønskes at skabe en spændende stationsforplads, hvor skiftesituationen mellem transportformer forbedres, hvor der tilbydes forskellige mobilitetsløsninger og et bedre overblik således, at brugen af kollektiv transport øges. Dette bliver særlig relevant, når anlægget med letbanen går i gang og trafikafviklingen påvirkes markant. Dette vil casen evaluere.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: