Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Resultater

På siden her finder du de vigtigste resultater fra Fremtidens Intelligente Mobilitet. Siden bliver løbende opdateret i efteråret 2021.

 

Fremtidens Mobilitet Nu! Erfaringer og cases fra Greater Copenhagen

Denne folder er lavet til netværksdagene Fremtidens Mobilitet Nu og fungerer i samspil med resultatark for de ni usecases i projektet. Den henvender sig til politikere og planlæggere, der kigger ind i nye teknologier på transportområdet og ønsker inspiration til at komme i gang med arbejdet. Folderen vil blive opdateret ved projektets afslutning i efteråret 2021, 

Resultatark og film

I projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen har partnerne undersøgt, hvordan der kan arbejdes innovativt og udviklingsorienteret med intelligente mobilitetsteknologier. Projekterne har vist, at det giver værdi for byer, borgere og mobilitetsudbydere at samarbejde om at teste og afprøve nye mobilitetsteknologier. De ni cases har testet og undersøgt, hvordan nye teknologier kan løse trafikale og transportmæssige udfordringer og behov, der er i forskellige geografier i Øresundsregionen – de tætte byområder, omegnskommuner og landområder. Resultaterne er samlet i ni resultatark og seks film.

Læs mere om de ni usecases her

Se filmene fra de enkelte usecases her

Projektet er støttet af: