Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Resultatark

 

I projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen har partnerne undersøgt, hvordan der kan arbejdes innovativt og udviklingsorienteret med intelligente mobilitetsteknologier. Projekterne har vist, at det giver værdi for byer, borgere og mobilitetsudbydere at samarbejde om at teste og afprøve nye mobilitetsteknologier. De ni cases har testet og undersøgt, hvordan nye teknologier kan løse trafikale og transportmæssige udfordringer og behov, der er i forskellige geografier i Øresundsregionen – de tætte byområder, omegnskommuner og landområder.

 

Glostrup Station

Glostrup Kommune har undersøgt og testet flere former for mikromobilitet på Glostrup Station, som skal hjælpe borgerne det sidste stykke til arbejde, hjem eller uddannelse.

Køge Nord Station

Køge Kommune har undersøgt kommunens rolle i den fysiske planlægning omkring Køge Nord Station og mulighederne for at planlægge fremtidens grønne mobilitet.

 

 

Lund C

Lund Central Station er et knudepunkt for kollektiv trafik, hvor mange transportmidler mødes. Lund C har undersøgt, hvordan man sikrer, at cyklen fortsat er et attraktivt transportmiddel for besøgende og beboere.

Malmø Universitet

Malmø Universitet undersøger, via moderne informationsteknologi, nye muligheder for efterspørgselsstyret kollektiv trafik (Demand Responsive Transport).

Horslunde

Projektet i Horslunde har fokuseret på at introducere nye mobilitetsformer, hvor landsbybeboerne hjælper hinanden og øger mobiliteten, så ingen fravælger aktiviteter på grund af manglende transportmuligheder.

 

Trafikverket E6

Denne usecase omhandler trafikstyring på E6 omkring Malmø/Lund og Helsingborg, der har så meget trafik, at det bidrager til mange trafikulykker og hændelser, der igen giver uforudsigelige rejsetider for pendlere.

 

Avedøre Holme

For bedre at udnytte kapaciteten på vejnettet har Hvidovre Kommune og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme i 2018 etableret et trafikregistrerings- og informationssystem, der ved hjælp af sensorer måler rejsetiden via Bluetooth.

Den Regionale Datahub

Fire kommuner i Region Hovedstaden har med udgangspunkt i lokale mobilitetsudfordringer haft fokus på, hvordan data kan optimere trafikledelse og skabe intelligent trafikinformation til trafikanter – eksempelvis ved at skabe bedre trafikflow og minimere trængsel.

 

Helsingborg stad

Helsingborg har undersøgt om, data er i stand til at guide alle, som leder efter en parkeringsplads, til et område med tilgængelig kapacitet. På den måde ville det kunne reducere den såkaldte søgetrafik.

 

Projektet er støttet af: