Bundling

Bundling er et beregningskoncept, der gør det nemmere at gennemføre investeringer i energieffektiviseringer. Metoden kombinerer mindre investeringer til en større pakke. På den måde kan man gøre det mere profitabel at investere i en større skala eller at udføre en større renovering i stedet for mindre løsninger. 

Projektet arbejder videre med ‘Total Concept Method’ og ønsker at booste implementering af værktøjet hos ejendomsansvarlige i europæiskelande. Der vil blive udarbejdet træningsmateriale til brug af værktøjet. Dette vil løbende blive opdateret til hjemmesiden.