Furesø Kommune har i oktober måned sagt ja-tak til at blive medlem af Gate 21.


Borgmester Ole Bondo Christensen fra Værløse Kommune fortæller:
”Som klimakommune og som grøn erhvervskommune er det oplagt at være medlem af Gate 21. Gate 21 giver os mulighed for at udveksle ideer med andre kommuner og virksomheder om miljørigtige løsninger inden for bolig-, transport- og erhvervsområdet.”