FUTURE – FREMTIDENS INTELLIGENTE ENERGI- OG RESSOURCESYSTEM

Projektet FUTURE vil kvalificere udviklingen af fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem, så det bliver baseret på vedvarende energikilder og genanvendte materialer.

Future-projektet består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller indenfor vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer.

 

Vedvarende energi

Projektet vil:
  • Udnytte, integrere og lagre vedvarende energi bedre, så vi får et mere fleksibelt energisystem
  • Fremme energieffektive løsninger i bygninger

Derfor skal vi designe løsninger og infrastruktur, der kan bygge bro mellem behovet for forsyningssikkerhed på den ene side, og det faktum at vedvarende energikilder ofte fluktuerer.

 

Ressourceudnyttelse

Projektet vil:
  • Øge ressourceeffektiviteten og skabe en cirkulær omstilling af samfundet. Vi skal forlænge levetiden af materialer, genanvende affald og rester så de indgår i nye kredsløb.
  • Begrænse produktionen af jomfruelige materialer og dermed også energiforbruget

Derfor demonstrerer projektet, hvordan man lokalt kan styre produkt- og materialestrømme, så man fremmer en mere intelligent materialeanvendelse.

 

Hvem står bag?

Bag initiativet står Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Alle har de et mål om, at:

  • deres energiforbrug i 2020 er dækket med 40 % vedvarende energi
  • være blandt de mest ressourceeffektive regioner

De tre regioner har allerede styrkepositioner og erfaring med øget ressourceeffektivitet, strategisk energiplanlægning og Smart City-indsatser. Greater Copenhagen er derfor et oplagt testlaboratorium.

 

Mål:

Projektet skal udvikle og cementere den styrkeposition som Greater Copenhagen har på energi- og ressourceområdet. Vi vil styrke feltets erhvervsaktører, sikre videndeling og værdiskabelse. Målet er at de visionære casesamarbejder udvikler nye og gennemslagskraftige løsninger, der kan blive til konkrete løsninger i fremtidens energi- og ressourcesystem.

 

Projektet er støttet af:

KONTAKT

Projektleder
Tim Larsen Tannhof

tim.nikolaj.tannhof@gate21.dk

Varighed

Februar 2018 – Januar 2021

Partnere

Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, GeoDrilling, Kalundborg Kommune, Neogrid, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Lund Kommun, Bofa – Bornholms affaldsbehandling, E.ON Sverige AB, Region Skåne – region fastigheter, Gate 21.

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 6,78 mio €. EU’s grænseregionale Interreg program; Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS) finansierer projektet med 3,2 mio €, mens de tre regioner medfinansierer med 1,26 mio €.