FUTURE

FUTURE på tværs af grænser

Udviklingen af et bæredygtigt, intelligent og fleksibelt energi- og ressourcesystem kræver en vis volumen og geografisk diversitet, da vi skal sikre det nødvendige udbud af energi og materialer. Derfor arbejder Region Skåne, Region Sjælland og Region Hovedstaden sammen i FUTURE, der understøtter europæiske såvel som nationale, regionale og kommunale målsætninger.

FUTURE samler styrkepositioner

Ressourceeffektivitet, industrielle symbioser, vedvarende energi, bioøkonomi, smart-city-teknologier, affald, cirkulær økonomi, strategisk energiplanlægning samt living labs og besøgscentre. FUTURE samler en række styrkepositioner i Greater Copenhagen. Erfaringer som gør os til en førende region for bæredygtig omstilling og vækst.

Der er unikke styrkepositioner men også store forskelle på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. Der er alt fra tætbebygget storby til landområder med behov for decentrale løsninger. Energikilder og ressourcetyper varierer også. Det stiller krav til og udfordrer de løsninger, FUTURE udvikler for at gøre fremtidens energi- og ressourcesystem bæredygtigt.

FUTURE skaber langvarige rammer

Omstilling til vedvarende energi og stor ressourceeffektivitet er ikke en afgrænset udfordring. Den går på tværs af regionale og nationale grænser. Samtidig kræver den koordinerede investeringer og løbende udvikling og integrering af nye løsninger. FUTURE etablerer rammerne for et langvarigt samarbejde mellem regioner, virksomheder og universiteter, der skaber værdi på tværs af landegrænser.

Vi bruger Interreg Öresund-Kattegat Skageraks trappe i vores arbejde for at sikre grænseoverskridende merværdi.

FUTURE på tværs af forskelle

FUTURE skal understøtte ligebehandling og lige muligheder for alle og så på tværs af køn. Vi ønsker ikke at diskriminere eller forskelsbehandle.