FUTURE – FREMTIDENS INTELLIGENTE ENERGI- OG RESSOURCESYSTEM

 

FUTURE-projektet tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller indenfor enten vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. Det sker gennem syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Indenfor vedvarende energi vil projektet bidrage til at skabe et mere fleksibelt energisystem. Blandt andet ved at udnytte, integrere og lagre vedvarende energi bedre og ved at fremme energieffektive løsninger i bygninger. Indenfor ressourceudnyttelse vil projektet øge ressourceeffektiviteten og bidrage til at skabe en cirkulær omstilling af samfundet. Blandt andet ved at forlænge levetiden af materialer, genanvende affald og ved at begrænse produktionen af jomfruelige materialer.

 

Projektets syv cases:

  • Case 1: Fleksibel energilagring i individuelle bygninger
  • Case 2: Integration af vedvarende energi i komplekse bygninger
  • Case 3: Forbedret energihusholdning gennem balanceret varme og køling i sygehusbygninger
  • Case 4: Energioptimering gennem smarte grids i bygninger
  • Case 5: Cirkulære løsninger, der integrerer energi, ressourcer og affald
  • Case 6: Resttekstiler som en del af fremtidens byggeri
  • Case 7: Intelligent brug af produktdata, der forbedrer og fremmer genbrug i cirkulære samfund

 

Projektet er støttet af:

RESULTATER

FUTURE blev afsluttet i juli 2021. Projektets resultater og analyser indgår nu blandt andet i Gate 21’s øvrige projekter.

PARTNERE

Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, GeoDrilling, Kalundborg Kommune, Neogrid, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Lund Kommun, Bofa – Bornholms affaldsbehandling, E.ON Sverige AB, Region Skåne – region fastigheter, Gate 21.

FINANSIERING OG VARIGHED

Projektet har et samlet budget på 6,78 mio €. EU’s grænseregionale Interreg program; Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS) finansierer projektet med 3,2 mio €, mens de tre regioner medfinansierer med 1,26 mio €.

Projektet løber fra februar 2018 til juli 2021.

KONTAKT

Projektleder
Tim Nikolaj Tannhof

tim.nikolaj.tannhof@gate21.dk