FUTURE | Cases

Case 1: Lagring og smart styring af energi i individuelle bygninger

Casen udvikler og afprøver løsninger, hvor energi kan lagres eller energiforbrug kan flyttes tidsmæssigt, så peak-produktion af vedvarende energi kan udjævnes. Løsningerne implementeres i individuelle bygninger, både private og offentlige. 

Case 2: Integration af vedvarende energi i komplekse bygninger

Casen demonstrerer nye og lokale omkostningseffektive løsninger indenfor energieffektivisering og undersøger tilpasning af energiforbrug i komplekse bygninger til svingende produktion. Casen tager udgangspunkt i Bornholms hospital.

Case 3: Balancering af energistrømme mellem forskellige systemer og bygninger

Casen implementerer en smart netværkspilot, hvor relevante hospitalsbygninger i Region Skåne er forbundet. Formålet er at sikre energioptimering og CO2-reduktion samt levere skalerbare løsninger til Sverige, Danmark og relevante EU-lande.

Case 4: Energioptimering gennem smarte grids i bygninger

Casen demonstrerer, hvordan energiforbruget kan effektiviseres når bygninger kræver forskellige energiforsyninger på varierende tidspunkter. Heriblandt undersøges smart kontrol af varmeforsyning og dennes påvirkningen på indeklimaet og fjernvarmenettet.

Case 5: Cirkulære løsninger, der integrerer energi, ressourcer og affald

Casen demonstrerer, hvordan fjernvarmenettet kan blive en facilitator for deleenergi og sammenkoble energi, overskudsvarme og affald. Dette er essentielt for at opnå 100 procent genanvendelse og vedvarende energi, som er Region Skånes ambitiøse mål.

Case 6: Resttekstiler som en del af fremtidens intelligente byggeri

Casen demonstrerer mulighederne for at genanvende resttekstiler i et cirkulært system. Hvert år brændes overskydende tekstiler, som har et stort genanvendelsespotentiale i blandt andet byggeindustrien.

Case 7: Intelligent brug af produktdata, der forbedrer og fremmer genbrug i cirkulære samfund

Casen tester og demonstrerer, hvordan intelligent brug af data i værdikæden og nye forretningsmodeller kan styre produkt- og komponentstrømme, der øger produkter og komponenters levetid. Dette gøres i tre konkrete undercases.
FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer.