12 kommuner og flere energiselskaber er allerede på banen. Derudover leverer Aalborg Universitet viden og analyser til projektets udvikling. Mange af de centrale deltagere i det kommende fyrtårnsprojekt om strategisk energiplanlægning var torsdag d.23.juni samlet til informationsmøde hos Gate 21 i Albertslund. Projektets indhold blev videreudviklet, støttemuligheder indkredset, og partnerne fik diskuteret deres ønsker og muligheder for at indgå i projektet.Projektudvikler Jacob Fink Ferdinand på projektudviklingsmødet om strategisk energiplanlægning d. 23. juni. Foto: Laust Hallund


Kommunerne kan og vil gå forrest
Såvel nuværende som potentielle Gate 21-partnere var enige om de enorme behov og muligheder, der er for udvikling af Strategisk Energiplanlægning. Leo Christensen, der er projektchef i Lolland Kommune, var begejstret for mødet og for det potentiale, han ser i projektet:


”Det er helt rigtigt set af Gate 21’s partnere at køre det her projekt. Vi har fået meget med hjem fra mødet, og jeg synes, at vi fra Lolland Kommune har megen viden og erfaring at bringe med ind i projektet”, forklarer han.


Hvad skal der ske nu?
Gate 21’s partnere afklarer, hvordan de ønsker at indgå i projektets forskellige dele og demonstrationsprojekter. Sideløbende hermed indkredses støttemuligheder, således at en projektbeskrivelse kan ligge klar i efteråret 2011, og projektet søsættes forår 2012.


Vil du vide mere om projektet, og om mulighederne for at være med, kan du kontakte projektudvikler Jacob Fink Ferdinand jacob.fink.ferdinand@gate21.dk eller projekudvikler Natasha Carstens på natasha.carstens@gate21.dk