Opgaven med at producere, lagre og distribuere vedvarende energi er blandt de helt store udfordringer for udviklingen af fremtidens fossilfrie samfund. Derfor fokuserer Gate 21 på emnet Strategisk energiplanlægning i ét af fire indsatsområder. D. 14. april afviklede Gate 21’s projektudviklingsteam en workshop om emnet. Workshoppen havde fokus på et stort fyrtårnsprojekt, som partnerkredsen arbejder på at lancere i begyndelsen af 2012. Fyrtårnsprojekter er projekter af minimum 3 års varighed.


Effektive systemer for vedvarende energi

20 deltagere fra 16 partnere deltog i workshoppen, som var ramme for en diskussion om, hvordan Gate 21’s partnerkreds kan hjælpe de danske kommuner nærmere målet om en energiforsyning baseret udelukkende på vedvarende energi.


– Vi har en stærk partnerkreds bestående af blandt andre kommuner, energiselskaber, rådgivere, cleantechleverandører og videninstitutioner. Sammen kan vi bidrage til den meget store opgave det er at udvikle velfungerende og effektive systemer for den vedvarende energi, forklarer Jacob Fink Ferdinand, der er projektudvikler i Gate 21.

På workshoppen blev et større katalog af projektskitser gennemgået, og partnergruppen udvalgte efterfølgende de overordnede temaer, der vil blive arbejdet videre med i projektudviklingsforløbet. Det er blandt andet vedtaget, at projektet skal fokusere på konvertering af vedvarende energi til fjernvarme samt integreringen af biomasse og vindenergi i energisystemerne.


Strategisk energiplanlægning:  Partnerkredsens samlede viden kan hjælpe de danske kommuner nærmere målet om en energiforsyning baseret udelukkende på vedvarende energi. Foto: Søren Osgood
 
Frem mod sommerferien vil kernegruppen arbejde på at konkretisere projektskitsen. Projektet forventes færdigbeskrevet i slutningen af 2011. Kernegruppen består i øjeblikket af partnerne Ballerup Kommune, AAU og RUC samt Roskilde Kommune.