af | aug 1, 2016

MOE | Tetraplan og Gate 21 holder et gå-hjem-møde for kommunale planlæggere med fokus på fokus på trafikstøj og nye innovative løsninger.

MOE | Tetraplan holder, i samarbejde med Gate21 og Miljøstyrelsen, den 22. september 2016 fra 14-16 et gå-hjem-møde for kommunale planlæggere, hvor vi sætter fokus på trafikstøj og nye innovative løsninger på støjområdet.

Afsættet for mødet er, at et antal kommuner i 2017, i henhold til støjdirektivet, skal gennemføre en ny runde af støjkortlægninger og udarbejde støjhandlingsplaner i forlængelse heraf.  På mødet vil vi fortælle om de formelle krav, der er til kortlægningerne og handlingsplanerne, herunder det trafikale grundlag. Vi vil også komme ind på det mere tekniske i forhold til beregningsgange og metoder.

Herudover peger flere og flere videnskabelige undersøgelser på, at trafikstøj har en langt mere skadelig indvirkning på vores helbred, end vi tidligere har været opmærksomme på. Mødet vil derfor både have en overordnet plantilgang til støjkortlægninger og støjhandlingsplaner og også fokusere på en præsentation af udvalgte virkemidler og indsatser, som kan bidrage til at reducere støjgenerne for borgerne. Her har vi inviteret eksterne oplægsholdere til at præsentere nogle spændende og aktuelle cases.

 

Find programmet her >>