Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Kommunerne spiller en afgørende rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi, men for mange kommuner er det stadig nyt territorie. Projektets formål er at udvikle og demonstrere cirkulær økonomi inden for udvalgte temaer ved at samarbejde med kommunerne i målrettede projektforløb, der, gennem lokalt forankrede cases og partnerskaber, skal fungere som afsæt for at kunne indfri deres potentiale inden for udvalgte CØ-indsatsområder. Det kan for eksempel være inden for følgende indsatsområder:

  • Affald og ressourcer
  • Indkøb
  • Byggeri
  • Erhvervsudvikling
  • Strategi

Projektet har fokus på at gennemføre nye og innovative CØ-initiativer i kommunerne, der er skaler- og replikerbare, nytænkende og involverer en bred kreds af relevante aktører. Projektet tilbyder faglig og procesmæssig støtte til gennemførelse af cases, kompetenceopbygning og erfaringsudveksling, konsulentassistance og fælles kommunikations- og formidlingsaktiviteter.

Kommunerne som drivkraft i den cirkulære økonomi

Hvordan kan kommunerne bruge affaldsplaner i omstillingen til en cirkulær økonomi?

Hør Thomas Budde Christensen, lektor ved RUC, fortælle om kommunernes arbejde med affaldsplaner, hvordan planerne kan bruges som et strategisk værktøj i omstillingen til en cirkulær økonomi, og ikke mindst hvad det kræver. 

Baggrund for projektet

Projektet bygger videre på erfaringer fra udenlandske projekter, der løfter på denne dagsorden. Det ser vi for eksempel i Holland, hvor byer går sammen med staten i et partnerskab, såkaldte green deals, med fokus på at fremme cirkulær økonomi. Projektet spiller også ind til regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi og deres anbefaling om etablering af cirkulære forsøgskommuner.

’Partnerskab for Cirkulære Kommuner’ vil spille ind til regionens vækst- og udviklingsplan for 2017-2018, hvor ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi er et prioriteret fyrtårn.

FAKTA

Partnere

I projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK) deltager Bornholms Regionskom-mune, Københavns Kommune, Albertslund Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kom-mune, BOFA, Vestforbrænding, Norfors og Region Hovedstaden. RUC, CONCITO og Gate 21 driver projektet.

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 7,42 millioner kroner og Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 mio. kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,67 millioner kroner.

Varighed

August 2018 – januar 2021.

Projektleder

Gate 21

Mere information

Jesper Bøttcher, seniorprojektleder Cirkulær Økonomi og Ressourcer

PRESSEMEDDELELSE OKTOBER 2018:

Nyt kommunalt partnerskab vil vise vejen mod det cirkulære gennembrud

Læs pressemeddelelsen her