Forum skal lave partnerskaber mellem offentlige og private aktører om grøn innovation.

“Det er altid rart, når man har været på en arbejdsplads i nogen tid, at få den erklæret for åbnet. Det gør det lidt mere virkeligt.” Det bemærkede centerchef Jacob Lundgaard med et glimt i øjet mandag den 19. oktober, da Gate 21 blev officielt åbnet i Musikhuset i Albertslund. 


                                                                                             Foto: Karsten Weirup

Centrets åbningsreception forløb festligt til tonerne af jazzmusik og med lidt behørigt godt til ganen. Og at dømme efter de mange summende og netværkende gæster i foyeren er centrets formål om at blive et forum for grønne partnerskaber mellem offentlige og private aktører allerede godt på vej.

De fleste af gæsterne var gengangere fra dagens Green Key-konference om, hvordan strategiske partnerskaber mellem kommuner, private virksomheder og videninstitutioner om energi- og klimarigtige løsninger bedst kan sættes i stand.

Her var arrangørerne fra Gate 21 var meget tilfredse med de over 200 tilmeldinger, som repræsenterede beslutningstagere og nøglepersoner fra både den private og den offentlige sektor, og ikke mindst mange nye ansigter fra interesserede virksomheder.Mange års hårdt arbejde bag
Gate 21 er ikke nyt, men er udsprunget af Miljøvidenparken, som startede i Albertslund Kommunes regi i 2007. Det fortalte bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard, inden hun på scenen i Musikhuset klippede den symbolske røde snor som markering af den officielle åbning af Gate 21 som selvstændigt center.

“Bag Gate 21 ligger der mange års hårdt arbejde. Det startede fordi Albertslund Kommune stillede spørgsmålet, hvordan gør man noget ved den bygningsmasse, som trængte til renovering, og samtidig gjorde noget ved klimakrisen,” fortalte hun.


                                                                                             Foto: Karsten Weirup

Først hed det Miljøvidenparken, men samarbejdet har nu udviklet sig til Gate 21, som skal være et kraftcenter for klima-, energi- og miljøløsninger. Centret skal medvirke til at formulere, finansiere og facilitere grønne partnerskaber. Pt. har Gate 21 23 partnere, som er nogle af landets største og mest kompetente aktører. Blandt andet 5 af Vestegnens kommuner og Københavns Kommune, som er meget tæt på at blive partner.

Kredsen udvidet
“Det er helt vidunderligt, at det er lykkedes at udvide kredsen, så der nu er mange kommuner, mange virksomheder og flere vidensinstitutioner med. Gate 21 arbejder for at etablere et stort laboratorium, hvor man kan udvikle og afprøve nye metoder i byggeriet, nye kombinationer, nye byggematerialer og nye samlede løsninger. Ambitionen er at skabe store projekter og få de bedste på banen, ” sagde Anne Grete Holmsgaard, inden hun takkede partnerne, ikke mindst kommunerne, Vækstforum Hovedstaden, som har bidraget med 30 mio. kr. og medarbejderne, som trækker læsset i det daglige arbejde.

Jacob Lundgaard fortalte om centrets formål og fremtidens opgaver. “Vi vil arbejde med netværk. Hvordan udnytter vi mulighederne for at skabe forbindelser mellem sådan en kompleks partnerkreds. Derudover tror vi meget på ekstern funding, hvor vi satser på op til 50-75 procent af midlerne til projekter kan komme fra.”

Endelig fortalte han, at der er intentionen, at projekterne rent fysisk kan “bo hos” Gate 21, hvis sekretariat er placeret i Vognporten i Albertslund.

Gate 21 har allerede flere projekter i gang eller i støbeskeen. Plan C projektet handler om energirigtig renovering, der er et projekt i gang om udvikling af LED-belysning til veje og stier og Gate 21 er ved at varme op til et projekt om afprøvning af dansk mobility management.