Af Loa Brix

Foto: Enemærke & Petersen

Som en  vigtig del af energiforliget fra marts 2012 har Energistyrelsen iværksat udarbejdelsen af  en strategi for energirenovering af eksisterende byggeri. Gate 21 har deltaget i netværksgruppen, der nu har lagt sidste hånd  på det initiativkatalog, der skal give input til strategien.

”En af udfordringerne ved at skabe en national strategi for energirenovering er at bygge bro mellem den meget forskningsorienterede innovation på den ene side og den markedsorienterede produktudvikling på den anden side. Derfor har det været en fornøjelse at kunne spille ind med de konkrete erfaringer som Gate 21’s og Plan C’s partnere har gjort sig i forhold til at forankre og virkeliggøre innovationen,” forklarer direktør i Gate 21 Poul Erik Lauridsen.

Gate 21’s bidrag til initiativkataloget ses blandt andet i forslaget om øget brug af totalværdibetragtninger i energirenoveringer, hvor der er blevet trukket på  inspiration fra Plan C’s onlineværktøj Totalværdimodellen. Et andet indspil har været et forslag om at øge brugen af udbudsfrie OPI-samarbejder, som skaber mere innovationshøjde i renoveringsprojekter.

Om sine forventninger til det videre forløb siger Poul Erik Lauridsen:

”Fra Gate 21 skal der lyde en stor ros til Klima- Energi- og Bygningsministeriet for den meget inddragende proces, hvor alle centrale aktører har fået mulighed for at påvirke den kommende strategi . For mig at se er det vigtigt, at løsningsforslagene nu bliver prioritere efter, hvor stort et forandringspotentiale, de besidder. Vi har brug for at gennemføre de tiltag, der virkelig rykker noget. Bedre vilkår for offentlig privat innovation (OPI) er et af de helt store håndtag,  vi kan justere på. Jeg håber, at Gate 21 med sine bidrag til idekataloget kan være med til at skubbe på OPI-dagsordenen, så vi kan få kommunernes driftsinvesteringer og muligvis også pensionsselskabernes midler ud at arbejde for en reel og vækstskabende innovation i byggeriet.”

På baggrund af initiativkataloget vil der blive udarbejdet en strategi, som fremlægges for forligsparterne inden udgangen af 2013.