Region Hovedstaden er blevet partner i Gate 21. Partnerskabet med regionen er med til at styrke Gate 21’s nye vision om at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region inden for grøn omstilling og vækst. 
 
”Region Hovedstadens partnerskab med Gate 21 giver os en stærk mulighed for at fremme grøn vækst i Greater Copenhagen. Vi arbejder med et ambitiøst mål om, at være en grøn og innovativ region med høj livskvalitet – hvor det at skabe nye arbejdspladser og vækst går hånd i hånd med at udvikle og eksportere bæredygtige løsninger. Gate 21 er en aktør, der kan være med til f.eks. at realisere vores mål om at omstille energi- og transportsystemet til fossilfri energi eller sikre energibesparelser på regionens hospitaler. Vi er overbevist om, at et partnerskab i Gate 21 vil styrke vores samarbejde med nogle af landets mest ambitiøse og kompetente aktører på klima- og energiområdet," siger Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden.
 
Et stærkt samarbejde fortsætter
Gate 21 og Region Hovedstaden samarbejder allerede om grønne og bæredygtige projekter inden for blandt andet energi, transport og Smart City-området. Gate 21’s bestyrelsesformand ser frem til det fortsat stærke samarbejde. 
 
”Vi er utrolig glade for at byde Region Hovedstaden velkommen i Gate 21. Det er en region, som virkelig formår at sætte den grønne omstilling på dagsordenen og gå i front ikke kun i hovedstadsregionen, men nu også i hele Greater Copenhagen-området. De kan tilbyde nye input, som vil styrke samarbejdet på tværs og hele den vision, som vi i Gate 21 arbejder for. Samtidig er vi også sikre på, at den eksisterende partnerkreds og kommunernes deltagelse i de forskellige projekter vil give Region Hovedstaden nye værktøjer til yderligere at fremme den grønne vækst i regionen,” fortæller Steen Christiansen, bestyrelsesformand i Gate 21.