Solrød Kommune er blevet partner i Gate 21. Sammen med en række andre partnere er Solrød Kommune blevet en del af et nyt levende laboratorium for urban støjbekæmpelse, LAUST.

”I Solrød Kommune ser vi samarbejdet i Gate 21 som en god mulighed for sammen med andre kommuner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner at udvikle morgendagens innovative løsninger. Vi har i Solrød arbejdet meget med at mindske generne fra trafikstøj i alle dele af den fysiske planlægning – det nye Living Lab LAUST kan hjælpe os skridtet videre,” siger borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup.

Også Gate 21’s direktør Poul Erik Lauridsen ser frem til samarbejdet med Solrød Kommune:

”I Gate 21 glæder vi os meget til samarbejdet med Solrød Kommune, som allerede har en række erfaringer med bekæmpelse af støjgener fra trafikken. Med de erfaringer Solrød Kommune har, er vi ikke i tvivl om, at Solrød vil give partnerne nye input til gavn for det tværkommunale samarbejde. Samtidig er vi også sikre på, at den eksisterende partnerkreds og kommunens deltagelse i vores nye Living Lab, LAUST, vil give Solrød relevante og brugbare erfaringer og værktøjer.”