Climate Cup

Climate Cup er en dansk konkurrence for virksomheder, organisationer, kommuner, entreprenører med videre, som gør en forskel for klimaet og gerne vil fortælle om det. Partnerskabsprisen sætter fokus på et klimainitiativ, som to eller flere parter er gået sammen om for at fremme og styrke resultatet af klimaindsatsen.


Gate 21´s direktør Niels Carsten Bluhme (tv) ved uddelingen af 
Climate Cup Partnerskabsprisen 2009
Foto: Kenneth Løvholt


Gate 21´s klimaprojekt
Gate 21gennemfører frem til 2013 et banebrydende projekt om energirigtig renovering af almennyttigt boligbyggeri og kommunale bygninger. 37 partnere vil udvikle, afprøve og demonstrere nye løsninger indenfor energirigtig renovering i de syv kommuner, der deltager i projektet. Det samlede budget på 40 mio. kr., hvoraf Vækstforum Hovedstaden dækker 75 % af projektomkostningerne, mens partnerne dækker de øvrige omkostninger.

Nomineringen er vigtig anerkendelse
Centerchef i Gate 21 Jacob Lundgaard glæder sig over nomineringen.
“Nomineringen er en vigtig anerkendelse af Gate 21 og de store muligheder, der ligger i partnerskabet mellem kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner. Gate 21 har mødt stor begejstring overalt, hvor vi har præsenteret visionen for Gate 21 projekter. Jeg ser også nomineringen som anerkendelse af det store arbejde Albertslund Kommune har lagt i at etablere Gate 21”, siger Jacob Lundgaard.

Gate 21´s opstart
Gate 21 blev stiftet i 2007, under navnet Miljøvidenparken, af Albertslund Kommune og en række partnere, som alle er nogle af landets mest ambitiøse og kompetente spillere på klima og energiområdet. I dag består Miljøvidenparken af seks kommuner på Vestegnen, DTU, tre boligselskaber, forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektvirksomheder, entreprenører, forsyningsselskaber, materialeleverandører med flere. Formand for Gate 21’s bestyrelse er Anne Grete Holmsgaard, medlem af folketingets energiudvalg. Bag ideen om Gate 21 står Albertslund Kommune, som ønskede at bygge videre på kommunens gode erfaringer med miljørigtige udviklingsprojekter i samarbejde med private virksomheder og forskningsinstitutioner.

Flere projekter undervejs
Andre nyskabende projekter er på vej; heriblandt et projekt om udvikling af en række LED-baserede former for udendørsbelysning og et projekt om udvikling af en dansk model for mobility management med Region Hovedstaden som laboratorium.