Den danske gadebelysning er ansvarlig for 350 GWh om året. Dette energiforbrug vil Gate 21 nu reducere og samtidig sikre en bedre og mere intelligent oplysning af de kommunale veje. Fra 2013 skal Gate 21 nemlig danne rammen for et nyt laboratorium for morgendagens intelligente gadebelysning.


Gate 21 har sammen med DTU Fotonik, Dansk Lys, Albertslund Kommune, Københavns Universitet og Københavns Kommune fået tilsagn om støtte på 15 mio. kr. til DOLL – Danish Outdoor Lighting. Støtten kommer fra Green Lab under Energistyrelsen.


DOLL skal være en platform for udviklingen af innovativ udendørsbelysning og skal blandt andet drive tre laboratorieenheder: Et Lighting Quality Lab, som skal udvikle standardiseringer og målinger, et Virtual Lighting Lab, som skal udarbejde 3D-visualiseringer af belysningsløsninger, og et Living Lighting Lab, som skal teste intelligent udendørsbelysning i de deltagende kommuner.


Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21 har store forventninger til den nye platform:


“DOLL skal være med til at accelerere overgangen til en energieffektiv og intelligent gadebelysning i de danske kommuner. Vores mål er at reducere energiforbruget samtidig med at vi understøtter borgernes brug af byrummet bedst muligt. Det er vores forventning at DOLL bliver Nordeuropas førende testcenter for energirigtig belysning,” siger han.


DOLL afventer en sidste godkendelse i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune, og forventes at starte op i januar 2013 med en foreløbig levetid på tre år.