af | sep 21, 2016

Gate 21 har netop modtaget sin guldcertificering fra The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Det sker efter en grundig proces, hvor Gate 21 har dokumenteret systematik og gennemsigtighed i udviklingen af organisationen og håndteringen af sin partner- og medlemskreds.

Gate 21 er blevet en stor partnerorganisation med 72 partnere, 16 medlemmer og en voksende portefølje på lige nu 40 udviklings- og demonstrationsprojekter og Living Labs. Derfor har organisationen gennem det seneste år også kigget indad for at styrke sine procedurer, systemer og gennemsigtighed. Det har lønnet sig, og Gate 21 er nu blevet en guldcertificeret klyngeorganisation.

”Det er første gang, Gate 21 har været igennem møllen, hvor vi sammen med en repræsentant fra The European Secretariat for Cluster Analysis kommer på besøg for at gennemgå klyngens arbejdsgange, dokumentationer og resultater i forhold til blandt andet strategi og økonomi. Medarbejderne hos Gate 21 har rigtig god grund til at være stolte. Det kræver professionelle medarbejdere og topresultater – og det er kun de bedste klynger, der opnår guld.” Sådan lyder det fra Britt Sandvad, der er certificeringsekspert hos Cluster Excellence Denmark og var med til at vurdere Gate 21.

I processen vurderer ESCA ansøgerne på deres evne til at håndtere organiseringen af klyngerne, og hvorvidt organisationen udviser villighed til at forbedre sine strukturer, procedurer og rutiner, for at øge partneres præstation og resultater. Og netop struktur og håndtering af partnernes tilfredshed står som et central succeskriterie for Gate 21.

’Gate 21 er på få år blevet en central partner- og klyngeorganisation for grøn omstilling og vækst i Greater Copenhagen. Det forpligter. Derfor besluttede vi at gå efter en guldcertificering. Evalueringen konkluderede, at Gate 21 er af de førende klynger i Europa inden for efterspørgselsdrevet innovation. Vi er med andre ord blandt meget dygtige til at skabe nye løsninger med afsæt i kommuners og regioners efterspørgsel. Det er vi stolte af,’ siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, og slutter: ’For Gate 21 har certificeringen også bidraget til at skærpe vores egne systemer og procedurer, som er nødvendige for at skabe mest muligt værdi for vores partnere. ’

Guldcertifikatet er en del af et nationalt fokus på klynger, som ’driver’ for vækst. Styrelsen for Forskning og Innovation har offentliggjort en klyngestrategi 2.0 for 2016-2018, der skal styrke Danmarks klynge- og netværksindsats. I strategien er et af pejlemærkerne, at Danmark skal have opnået mindst ti guld- og ti sølvcertificeret klyngeorganisationer inden 2018.

FAKTA

Certifikatet uddeles af ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis), og har det officielle navn “Cluster Organisation Management Excellence Label (Quality Label) GOLD”. På deres hjemmeside www.cluster-analysis.org kan du læse mere om ESCA og processen bag guldcertificeringen.

MERE INFORMATION

Chefkonsulent Trine Kromann: trine.kromann@gate21.dk