På internationalt plan udgør byer og virksomheder en betydelig udfordring for den bæredygtige udvikling, hvad angår såvel miljø som sociale og økonomiske relationer. I fremtiden vil op til 70–80 procent af verdens befolkning bo i byer. Derfor er det vigtigt at håndtere den udfordring, som de udgør.


AUU har derfor lanceret en ny engelsksproget uddannelse, der skal uddanne udviklerne og planlæggerne af fremtidens bæredygtige byer.


Uddannelsen centrerer sig om Bæredygtig byudvikling i bred forstand og lægger vægt på væsentligheden i at tænke på tværs af sektorer og faggrupper for eksempel inden for energi, vand eller byplanlægning. Samtidig kombineres ingeniørfærdigheder inden for affald, energi, vandressourcer samt transport og mere samfundsorienterede fag inden for politik og jura.


Læs mere om uddannelsen her >>