"Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen" er et af fem projekter, som netop har opnået støtte fra Energistyrelsen. Den strategiske energiplanlægning omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning. De fem projekter, der vil løbe frem til 1. juli 2015, er:

 

  • MIDT – Energistrategi. Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner

  • Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark

  • Strategisk Energiplanlægning på Fyn

  • Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen, i et samarbejde mellem Gate 21 og Region Hovedstaden

  • STEPS. Strategisk Tværkommunal EnergiPlanlægning Sjælland

 

Alle fem støttede projekter er tværkommunale samarbejdsprojekter. Projekterne dækker både store bykommuner, øvrige bykommuner og kommuner med store landområder. På den måde vil de meget forskellige problemstillinger, som kommunerne står over for i den grønne omstilling, blive analyseret. Projekterne dækker 85 af Danmarks 98 kommuner.

"Kommunerne spiller en helt afgørende rolle i den grønne omstilling, og særligt det tværkommunale samarbejde ønsker vi at styrke. Det er glædeligt at se den store iderigdom i projekterne, som samtidig får den nødvendige forankring, når kommunerne går sammen med både energiselskaber, videninstitutioner og andre faglige rådgivere i arbejdet med projekterne," udtaler Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Strategisk Energiplanlægning i Hovedstadsregionen vil blive gennemført i et samarbejde mellem en række Gate 21-partnere, Region Hovedstaden, hovedstadsregionens kommuner og forsyningsselskaber.

 

Baggrund

I energiaftalen fra marts 2012 blev der afsat en pulje på 19 mio. kr. til at fremme partnerskaber om energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder og for at fremme samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser. Energistyrelsen og KL har efterfølgende indgået et statsligt-kommunalt partnerskab for at fremme disse samarbejdsrelationer og understøtte energiplanlægningen og den grønne omstilling ude i landet.