Gate 21 Smart City Hackathon 2016

6. og 7. juni blev Gate 21 Smart City Hackathon afholdt med stor succes. Her arbejdede over 40 hackere i døgndrift på spændende løsninger til kommunale problemer. Det blev blandt andet til karma point og en lokal energidelingsplatform.

 

Hvad er et hackathon?

Navnet hackathon er en sammentrækning af ordene hack og marathon. Et hackathon er en begivenhed, hvor it-udviklere mødes og samarbejder intensivt om udvikling af prototyper, konceptudvikling eller videreudvikling af eksisterende it-projekter. Ofte inden for et specifikt emne, eller centreret om enkelte data. Formålet med hackathons er sjældent at producere færdige produkter men mere at få skabt idéer og grundlag for senere egentlig produktudvikling.