Dommere

Fred Heller

Assoc. professor
DTU Civil Engineering, Building Physics and Services
LinkedIn 

Claus Madsen

Direktør for Teknik, Miljø & Erhverv
Frederikssund Kommune
LinkedIn

Peter Skov Kragh Halling

Serie iværksætter
LinkedIn

Bedømmelseskriterier for Hackathon

Bedømmelseskriterier:

Projekterne skal ved præsentationen for dommerpanelet leve op til og bedømmes ud fra følgende 4 ens vægtende kriterier:

• Nyhed og visionær – Projektet skal demonstrere potentialet i relevante teknologier til at løse samfundsudfordringer inden for Smart Cities på en nytænkende og visionær måde. Det kan gælde nytænkende både ift. udnyttelsen af data, brug af nye koncepter og teknologier samt i de løsningsmuligheder, der præsenteres.
• Gennemførlig og brugerrettet – Der skal – ses i lyset af Hackathonens korte varighed – ikke nødvendigvis præsenteres en færdig udviklet løsning. Men det skal demonstreres, at løsningen i praksis kan lade sig gøre, blive implementeret og er brugervenlig.
• Skalerbar – Løsningen skal kunne anvendes og implementeres i andre kommuner og inden for andre sektorer og områder og kunne appellere til mange brugere.
• Kommercielt potentiale – Det skal sandsynliggøres, at der er et behov og marked for den udviklede løsning og at projektet eventuelt kan være udgangspunktet for en start up virksomhed.