Program

Alle fælles sessioner vil foregå på engelsk

 

Mandag den 6. juni  2016

 

09.00 – 09.30 Registering.
09.30 – 09.40 Velkomst og introduktion v/ moderator og direktør i Gate 21, Poul Erik Lauridsen.
09.40 – 10.00 Keynote Lars Holtse Bonde, CEO Picodat: From Hackathon to Market whit in 6 months.
10.00 – 10.25 Keynote debat Bas Boosma, Cisco og Niels Carsten Bluhme, Albertslund Kommune: Public driven Innovation – who´s going to pay for the smart city developing and how does the start ups deal with municipalities?
10.25 – 10.45 Keynote Martin von Haller Grønbæk, partner Bird & Bird: Can municipalities  support innovation and startups during open source data/source/creative commons?
Hackaton starter.

Moderator: Maiken Overgaard.

10.45 – 11.15 Pitch af problemer:

#1 Større oplevelse af tryghed i byrummet v/ Dorte Færregaard Jensen, Høje-Taastrup kommune

#2 Afvikling af trafik i forbindelse med anlægsarbejder v/ chefkonsulent Helle Lagersted Jørgensen, Lyngby-Taarbæk Kommune

#3 Måling og formidling af miljøparametre ifm anlægsarbejde v/ Maj Britt Jensen, Lyngby-Taarbæk Kommune

#4 Fjernvarmen udnyttes bedst muligt v/ energirådgiver Christian Oxenvad, Albertslund Kommune

#5 Affald og kloakker tømmes efter behov v/ driftsleder Henrik Christensen, Gentofte Kommune

#6 Ressourcer let kan deles v/ erhvervskonsulent Brian Andersen, Albertslund Kommune

#7 Hvordan gør vi energiforbrug mere sexet? v/ E.ON

11.15 – 12.00 Facilitering af gruppedannelser.
12.00-13.00 Frokost.
13.00- 17.30 Der hackes løs.
17.30 -18.00 Status i plenum, hvor langt er vi nået, plan for aften og formiddag.
18.00 – 19.00 Aftensmad.
19.00 – Der hackes løs.
23.00 Natmad.

Tirsdag den 7. juni 2016

8.30 – 9.00 Morgenmad.
9.00 – 12.00 Hacking fortsætter.
12.00 – 13.00 Frokost.
13.00 Grupperne afleverer en beskrivelse af deres løsning på 10-15 linjer til dommerne.
13.00 – 14.00 Forberedelse af præsentationer.
14.00 – 16.00 Fremlæggelse af projekter. Hver gruppe har to minutter til at præsenterer, og herefter er der Q & A i fem minutter.
16.30 Vinderne præsenteres.
16.30 – 18.00 Cocktails & networking
19.00 – Festmiddag for vinderne (1.-3. plads) sammen med Global Smart City Conference.