Gate 21 søger en projektcontroller til projektet ”Lighting Metropolis”. Du bliver ansvarlig for at styre økonomien i et innovationsprojekt inden for fremtidens lys.

Projektet omfatter 25 partnere fra Sjælland og Skåne med et forventet budget på samlet 7.3 millioner EUR. Din rolle indebærer hovedansvar for økonomistyring af projektet inklusiv uddannelse og opsætning af rutiner hos partnere, daglig kontakt og aftaler med revisorer i Sverige og Danmark, indsamling af halvårlig rapportering, kontakt med bevillingsgiver og revisor, samt generel økonomiopfølgning og målopfyldelse. 

Du får en unik mulighed at udvikle dine økonomikompetencer, EU-ekspertise, projektkompetence og netværk i en ung, fleksibel og fremadstræbende organisation med en vision om at gøre Greater Copenhagen til verdens førende for grøn omstilling og vækst. Du kommer til at indgå som en del at et tæt sammenkoblet projektsekretariat med fælles mål. 

Din profil

 • Du har erfaring med økonomistyring af grænseregionalt samarbejde (SE-DK) og EU Interreg projekter (eksempelvis statsstøtte, afskrivninger, revision og faste rapporteringsformularer).
 • Du har forståelse for samspillet mellem projektøkonomi og driftsøkonomi.
 • Du har erfaring med at arbejde på tværs af offentlige og private partnere samt videninstitutioner.
 • Du er proaktiv og evner konstruktivt at kompetenceudvikle dine projektpartnere og kolleger.
 • Du har gennemslagskraft og kan styre en kompleks projektøkonomi på tværs af en bred kreds af forskellige partner i et komplekst projekt.  
 • Du er ansvarsbevidst, kvalitetsbevidst og fleksibel i forhold til arbejdsopgaver
 • Du er en holdspiller med positiv indstilling og et godt humør.
 • Du behersker engelsk i skrift og tale og forstår svensk i skrift og tale.
   

Det er en fordel, hvis du har:

 • Erfaring med store EU-projekter
 • Erfaring og/eller interesse inden for feltet grøn vækst, innovation og byfornyelse.
 • Relevant økonomisk baggrund f.eks. HA, HD eller akademi-merkonom.
   

Vi kan tilbyde:

 • Du vil indgå som en del af Lighting Metropolis-teamet, et professionelt team med ansvar for gennemførsel af et højt prioriteret projekt, som arbejder inden for fremtidens innovative lys
 • Store muligheder for faglig og personlig udvikling i en organisation med stor erfaring og viden om projektstyring og projektregnskaber.
 • Gode arbejdsbetingelser, herunder flekstid, en varieret arbejdsdag og mulighed for selvstændighed i opgaveløsningen.
 • En masse engagerede og dygtige kollegaer, der også prioriterer et godt og sjovt arbejdsmiljø.
   

Projektet Lighting Metropolis

Lighting Metropolis er et fyrtårnsprojekt med fokus på fremtidens belysning, lysdesign, byudvikling innovation og nye informationsteknologier. Projektet understøtter den fælles vækstindsats på tværs af region Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Projektperioden er tre år, og projektet har et budget på omkring 7 millioner EUR. Lighting Metropolis samler ledende regioner, byer, virksomheder og universiteter for at gøre Greater Copenhagen til verdens førende Living Lab for smart urban lighting. Det sker gennem etablering af 20 markante demonstrationsprojekter bundet sammen af en innovationsplatform og en international besøgstjeneste på tværs af byer, erhvervsliv og universiteter. 

Gate 21

Gate 21 arbejder for at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder & videninstitutioner, der vil den grønne omstilling.

Vores afsæt er regionernes og kommunernes efterspørgsel på nye og smarte løsninger på klima- og energiområdet. Vi udvikler og demonstrerer energi- og ressourceeffektive løsninger i en række projekter og Living Labs sammen med og på tværs af vores stærke partnerkreds.

Det er partnerskabets ambitioner og konkrete resultater skabt i innovative projekter, der har gjort Gate 21 til en ledende organisation i den grønne omstilling. Partnerskabet omfatter 28 kommuner, 33 virksomheder og 6 videninstitutioner.

Gate 21 ligger tæt på Albertslund station, og beskæftiger cirka 40 ansatte.


Sådan søger du

Send din ansøgning inklusiv CV til gate21@gate21.dk. Ansøgningsfrist er den 31. august 2015.  MRK. Projektcontroller.


Praktiske ting om stillingen

 • Stillingen er projektansættelse på 3 år med mulighed for forlængelse.
 • Samtaler afholdes den15. og 22. september.
 • Tiltrædelse 1.november 2015 eller hurtigst muligt.
 • Løn forhandles individuelt efter kompetencer og erfaring.
 • Din daglige arbejdsplads vil være i Gate 21, hvor du vil indgå som en del af økonomiteamet.
 • Som en del af arbejdet indgår der rejser til Skåne og på Sjælland.


Kontaktperson;

Eva Neuhausen, teamleder for økonomiafdelingen, mobiltelefon +45 31 26 64 09.