Gate 21 inviterer i forlængelse af Strategisk Forum den 8. maj til vores årlige generalforsamling. Mange deltager i Strategisk Forum, så vi håber, at det vil være let at deltage i generalforsamlingen. 
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapporten
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Forslag om justering af vedtægtens ordlyd
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Eventuelt
 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle partnere. Hver partner har én stemme. Medlemmer er velkomne, men har ikke stemmeret og kan ikke opstille til bestyrelsen.
 
Der skal vælges tre medlemmer til Gate 21’s bestyrelse af og blandt de ikke kommunale partnere. Nuværende bestyrelsesmedlemmer, Martin Manthorpe, Lars Gullev og Jan Bruus Pedersen genopstiller. 
 
De kommunale medlemmer af bestyrelsen blev udpeget på Borgmesterforum den 13. april 2015, hvor der var genvalg til borgmester, Thomas Lykke Pedersen. 
 
Tid: Generalforsamlingen afholdes 8. maj, kl. 13.00-14.00.
 
Sted: DOLL Visitor Center, Naverland 2, 2600 Glostrup