Billigere vej til bedre boliger ved kobling af data fra BBR+KWH/MWH+CPR+GIS+IQ
Temadagen stiller skarpt på:
• Hvad vi kan med den forhåndenværende data og teknik, og hvor der er behov for videreudvikling
• Hvordan to kommuner allerede arbejder med nye datasæt i grænselandet mellem ’kan’ og ’må’
• Hvad man kan med termografisk data fra luften.
Dato: 27. november 2014 kl. 10-16 
Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund
Deltagergebyr: 850 kr. (ekskl. moms)
Målgrupperne for temadagen er:
  • Varmeplanlæggere, klimakonsulenter og energiplanlæggere i kommunerne, der arbejder med strategisk energiplanlægning og energirenovering af private boliger.
  • Tekniske rådgivere i bygge- og rådgivningsbranchen med fokus på realisering af energibesparelser.
  • Rådgivere i realkredit og banker med interesse i finansiering af energiforbedringer.
  • Energisparekonsulenter i forsyningsbranchen.
Baggrund
Af regeringens energirenoveringsstrategi fremgår det, at alle sektorer har et behov for, men også en række muligheder og fordele ved at reducere energiforbruget med mellem 35 % og 47 % frem mod 2050. Det er nævnt som den billigste måde at nå i mål med en fossilfri energiforsyning i 2050. Parcelhusene udgør ca. halvdelen af potentialet for denne energieffektivisering.
I følge en analyse fra Dansk Byggeri mener kun 10 % af de danske boligejere, at deres hus har brug for energiforbedringer. Men virkeligheden er en anden. SBi’s vurdering fra 2010 lyder på et potentiale på 52% energibesparelser i den private boligmasse. Men hvis boligejerne ikke kender behovet, er der heller ikke nogen motivation for at energirenovere, og derfor er den første og største udfordring at synliggøre behovet for og gevinsten ved at energirenovere for boligejerne. Til det formål er der behov for værktøjer, der kan koble forskellige slags data fra forskellige registre.
Ved at kombinere de danske kommuners gode BBR-data, kendskab til el- og varmeforbruget fra forsyningsselskaberne, antallet af beboere pr. boligenhed og en god portion viden om hvilke energi-løsninger der teknisk og økonomisk set passer til den enkelte boligtype, er vejen til en komplet potentialevurdering ikke så langt ude i fremtiden.
Men hvad er muligt med den gældende lovgivning, og hvor langt kan og vil kommunerne gå i koblingen af data fra forskellige registre? Hvilken rolle kan erhvervslivet spille, og er erhvervslivet interesseret?
Alt dette inviteres du til at komme i dybden med og diskutere med kollegerne på temadagen, som er konciperet i samarbejde med projektet Høje Tåstrup Going Green.
Foreløbigt program for dagen
Session 1: BedreBolig-ordningen og introduktion til “Portal for energiforbrug og energibesparelser”
• BedreBolig-ordningen som en del a f Vækststrategien v/ Hanne Lind Energistyrelsen
• Er en portal for energiforbrug og energibesparelser interessant for rådgivere og finansieringsinstitutter? V/ Steffen Grimm Dyrhauge, BedreBolig-rejseholdet
• Portal for energiforbrug og energibesparelser – hvad nu hvis BBR+KWH/MWH+CPR+GIS+IQ var frit tilgængeligt for alle? Drømmeværktøjet præsenteres v/Rolf Kromand, COWI
Session 2: Oversigt over datakilder og mulige værktøjer
• Vejen fra BBR og forbrugsdata til specifikke besparelser v/ Joakim Larsen, COWI
• BBR-datakilder: Datakvalitet og regler for anvendelse v/Lars Misser, Minisiteriet for By, Bolig og Landdistrikter
Session 3: Eksempler på anvendelse af data til fremme af energibesparelser
• Københavns Kommunes erfaringer v/Mariann Andersson, Københavns Kommune
• Fra potentialevurdering med termografering fra luften til energiscreeningsværktøj baseret på et flerstrenget dataset. Erfaringer, ønsker og anvendelser v/Steen Olesen, Høje-Taastrup Kommune
• Energi på tværs – strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden v/ Anders Wiuff, EA Energianalyse
Session 4: Hvordan kommer vi videre?
• Oplæg til muligheder for samarbejde, standardisering, finansiering med mere. Modereret diskussion v/Gate 21