Partnerkredsen i Gate 21 byder en ambitiøs kommune velkommen. Gladsaxe Kommunes plan om at nedbringe kommunens CO2-udledning med 25% frem mod 2020 falder godt i tråd med et partnerskab i Gate 21:

 

Borgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune Foto: Gladsaxe Kommune

Borgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune
Foto: Gladsaxe Kommune

”I Gladsaxe har vi klare mål på klimaområdet, og vi har længe arbejdet med energibesparelser i vores egne bygninger og i netværk med borgere og virksomheder. Vi har valgt at gå med i Gate 21, fordi vi tror på, at vi kan nå endnu længere gennem dette samarbejde. Vi forventer at udvikle nye løsninger og nå nye klimaresultater sammen med Gate 21,” siger Gladsaxe borgmester Karin Søjberg Holst.

 

Gate 21’s partnerkreds ser frem til sammen med Gladsaxe Kommune at skabe nye klimaløsninger.