Glostrup Station bliver testplads for fremtidens nye løsninger

by | dec 7, 2018

Foto: Peter Liljenberg

I sidste uge lancerede Miljø-, Teknologi- og Ejendomsudvalgets formand, Søren Enemark (A), ​​et nyt projekt på Glostrup Station, hvor en række partnere blev samlet, blandt andet fra Movia, Køge Kommune og Lund Kommune.

“Glostrup Station vil være et modelprojekt for stationernes fremtid, og når det bliver gennemført, i løbet af nogle år, vil det også være et vigtigt knudepunkt for regional trafik. I mellemtiden kan vi eksperimentere med innovative mobilitetsløsninger på stedet, samtidig med at vi iværksætter en vigtig dialog med borgerne om deres individuelle behov,” fortæller Søren Enemark.

Attraktiv og fremtidssikret knudepunkt

Det treårige projekt handler om at gøre banegårdspladsen mere attraktiv og fremtidssikret som knudepunkt gennem en række aktiviteter såsom bedre skiltning og trafik, nye cykelstativer, test af delecykler og andre mobilitetsfremmende initiativer. De fleste aktiviteter udføres på pladsen, hvor posthuset tidligere stod og forventes afsluttet i foråret. “Vi har valgt at fokusere på fire hovedtemaer i projektet: undersøgelse af besøgendes adfærd og beslutningstagning, ‘nudging og wayfinding’, test af intelligente cykelløsninger og ikke mindst, et attraktivt knudepunkt,” siger Ghita Lentz, miljøkonsulent i Glostrup Kommune. Glostrup Station er en af ​​ni eksempelprojekter i projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet, og arbejdet foregår på tværs af kommuner, regioner og Øresund. Ved at have videnspartnere med i projektet har kommunerne adgang til de nyeste forsknings-, evalueringsmetoder og et internationalt perspektiv på den aktuelle udvikling.

Stationen som en slags moderne forsamlingshus

“Alt peger på, at fremtidens løsninger er baseret på stationer, der kan tilbyde rejsende nemme og intuitive forbindelser mellem forskellige transportformer – de kan sammenlignes med en slags moderne forsamlingshus. Men for at nå hele vejen skal vi arbejde aktivt for at få mobilitet på dagsordenen, både hos politikere, byplanlæggere, arkitekter og trafikplanlæggere,” siger udviklingschef Peter Andreas Rosbak Juhl, Movia.

Glostrup Kommune havde på dagen selskab af projektpartnere fra Køge Kommune, Lund Kommune, Movia, Gate 21 og Den Regionale Datahub.

Formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget ,Søren Enemark (A), skyder et nyt projekt i gang på Glostrup Station.

Rasmus Hansen og Ditte Svindborg præsenterer mulighederne på stationsområdet

Guidet tur af stationsområdets forskellige funktioner.

Projektgruppen diskuterer forbindelsen mellem stationsbygningen og Glostrup Shoppingcenter.

 

Udsigt mod Glostrups gamle stationsbygning

Urbant maleri dækker deler af konstruktionsarbejdet.

 

Fyrtårnsprojektet i FIMO

Glostrup Station er en use case i Region Hovedstaden og vil være fyrtårnsprojektet i temaet Fremtidens stationer, som yderligere består af Lund C i Skåne og Køge Nord på Sjælland.

Læs mere om FIMO – Fremtidens Intelligente Mobilitet her.

 

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO) støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond og Interreg.